Uw zoekopdracht heeft 9 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 november 2010, nr. WJZ/10167321, houdende regels inzake mandaat en machtiging aan de algemeen directeur Agentschap NL betreffende goedkeuringen Kernenergiewet 2010 (Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Agentschap NL goedkeuringen Kernenergiewet 2010)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-12-2010 Staatscourant 2010, 18962 Ministerie van Economische Zaken
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie en de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 november 2010, nr. WJZ/10164530, tot de aanpassing van de Beschikking aanwijzing landen Kernenergiewet, de Regeling administratieve en organisatorische maatregelen stralingsbescherming en de Regeling kwaliteitsborging van kerncentrales aan de Wet van 19 november 2009 tot wijziging van de Kernenergiewet in verband met vereenvoudiging van het bevoegd gezag, invoering van een verplichting tot financiële zekerheidstelling en enkele andere wijzigingen (Stb. 2010, 18)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-12-2010 Staatscourant 2010, 18967 Ministerie van Economische Zaken
 3. Interne regelingen Download icon PDF (13 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 11 november 2010, nr. WJZ/10167723, houdende regels inzake mandaat en machtiging aan de algemeen directeur Agentschap NL betreffende aangelegenheden op grond van de Kernenergiewet (Besluit mandaat en machtiging algemeen directeur Agentschap NL Kernenergiewet 2010)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-11-2010 Staatscourant 2010, 18343 Ministerie van Economische Zaken
 4. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken van 24 september 2010, nr. WJZ/10139839, houdende wijziging van het Instellingsbesluit Strategische Adviescommissie Innovatieprogramma's

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-10-2010 Staatscourant 2010, 15352 Ministerie van Economische Zaken
 5. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken van 31 juli 2010, nr. WJZ/10032665, houdende instelling van de Beoordelingscommissie Small Business Innovation Research programma

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-08-2010 Staatscourant 2010, 12479 Ministerie van Economische Zaken
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 23 juli 2010, nr. WJZ/10114391, houdende wijziging van de Dienstenregeling centraal loket en interne markt informatiesysteem in verband met de invoering van het Digikoppeling-koppelvlak

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-07-2010 Staatscourant 2010, 12110 Ministerie van Economische Zaken
 7. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken van 27 mei 2010, nr. WJZ/10082402, houdende wijziging van het Instellingsbesluit Interdepartementale raad voor de handelspolitiek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-05-2010 Staatscourant 2010, 8118 Ministerie van Economische Zaken
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken van 11 maart 2010, nr. ETM/IT 10040343 tot instelling van het College Standaardisatie en het Forum Standaardisatie 2010 (Instellingsbesluit College en Forum Standaardisatie 2010)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-03-2010 Staatscourant 2010, 4499 Ministerie van Economische Zaken
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 2 maart 2010, nr. WJZ/10033242, houdende de wijziging van de Regeling openstelling en subsidieplafonds EZ 2009

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-03-2010 Staatscourant 2010, 3617 Ministerie van Economische Zaken