Uw zoekopdracht heeft 35 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2017, nr. 2017-0000648667, houdende regels inzake de uitruil van een stimuleringspremie voor buitengewoon verlof (Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2017 Staatscourant 2017, 74050 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (56 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 december 2017, nr. 2017-0000633622, houdende bepalingen omtrent het materieelbeheer en privaatrechtelijk beheer van onroerende zaken van het Rijk (Regeling beheer onroerende zaken Rijk 2017)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2017 Staatscourant 2017, 72753 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Onderlinge regeling van Sint Maarten en Nederland als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut van Koninkrijk der Nederlanden tot versterking van het grenstoezicht van Sint Maarten (Onderlinge regeling versterking grenstoezicht Sint Maarten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2017 Staatscourant 2017, 72542 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Circulaires Download icon PDF (12 kB)

  Circulaire Maatregelen Eigenrisicodragerschap WGA sector Rijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2017 Staatscourant 2017, 71667 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Interne regelingen Download icon PDF (84 kB)

  Gedragscode Integriteit Rijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2017 Staatscourant 2017, 71100 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (52 kB)

  Regeling van de Referendumcommissie van 27 november 2017, houdende nadere regels over de verstrekking van subsidies voor activiteiten die tot doel hebben het publieke debat in Nederland over een aan een referendum te onderwerpen wet te bevorderen (Subsidieregeling raadgevend referendum 2017)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2017 Staatscourant 2017, 70005 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (128 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot uitbreiding van de reikwijdte van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector naar andere werknemers dan topfunctionarissen (Wet uitbreiding personele reikwijdte WNT)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2017 Staatscourant 2017, 65867 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Circulaires Download icon PDF (14 kB)

  Circulaire toepassen Arbeidsvoorwaardenovereenkomst sector Rijk 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-11-2017 Staatscourant 2017, 64494 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 oktober 2017, nr. 2017-0000433468, houdende wijziging van de Regeling voorzieningen GDI in verband met de invoering van een publiek middel voor de toegang tot elektronische dienstverlening op een hoger betrouwbaarheidsniveau (versterkt DigiD)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-10-2017 Staatscourant 2017, 59901 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Besluit draagvolgorde onderscheidingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-10-2017 Staatscourant 2017, 58982 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties