Uw zoekopdracht heeft 18 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (26 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 8 december 2016, nr. 2016-0000778106 tot wijziging van enige wetten, besluiten en regelingen in verband met de jaarlijkse aanpassingen van bedragen aan de prijsontwikkeling van de in die wetten, besluiten en regelingen genoemde bedragen voor 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-12-2016 Staatscourant 2016, 68809 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (58 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 2 november 2016, nr. 2016-0000624971, tot wijziging van de Regeling vaststellen overtolligheid bij het van werk naar werk beleid voor de sector Rijk 2013–2015 en de Regeling houdende wijziging van de Tijdelijke regeling overstap naar een niet substantieel bezwarende functie in verband met de toekenning van een loopbaanpremie aan VWNW-kandidaten bij de dienst Justitiële Inrichtingen van het Ministerie van V&J in verband met het verlengen van het van werk naar werk beleid voor de sector Rijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-12-2016 Staatscourant 2016, 61100 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 november 2016, nr. 2016-0000051005, houdende wijziging van de Kies- en referendumregeling en de Tijdelijke experimentenregeling stembiljetten voor kiezers buiten Nederland in verband met de vaststelling van enkele modellen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-11-2016 Staatscourant 2016, 63646 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 3 november 2016, nummer 2016-0000688347 tot geheimverklaring van opdrachten voor diensten, leveringen en werken ten behoeve van de renovatie van het Binnenhofcomplex en de tijdelijke huisvesting van de gebruikers van het Binnenhofcomplex

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-11-2016 Staatscourant 2016, 59812 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de directeur Financieel-economische Zaken, houdende het verlenen van mandaat aan de directeur Financiën van het Rijksvastgoedbedrijf

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-11-2016 Staatscourant 2016, 58977 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 september 2016, nr. 2016-361724, houdende aanpassing van het Besluit BZK-toezicht en handhaving WNT in verband met de reorganisatie van de beleidskern van het ministerie (Besluit tot aanpassing Besluit BZK-toezicht en handhaving WNT)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-10-2016 Staatscourant 2016, 56841 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 oktober 2016, nr. 2016-0000609595, houdende wijziging van de Regeling basisregistratie personen in verband met de invoering van het Logisch Ontwerp GBA 3.10 en het Logisch Ontwerp RNI 2.12 en het laten vervallen van de bewaartermijn voor bescheiden betreffende het bezit van een buitenlands reisdocument

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-10-2016 Staatscourant 2016, 52398 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 3 oktober 2016, nr. 2016-0000610254, tot wijziging van de Regeling basisadministraties persoonsgegevens BES in verband met de vaststelling van versie 1.3 van het Logisch Ontwerp BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-10-2016 Staatscourant 2016, 52410 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 20 september 2016, nr. 2016-0000557720, tot vaststelling van de hoogte van de vergoedingen van de voorzitter en overige leden van de Kiesraad (Besluit vergoeding leden Kiesraad)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-10-2016 Staatscourant 2016, 52086 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Wijziging van de Regeling vergoeding voorzitter en overige leden van de Commissie Integriteit Overheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-10-2016 Staatscourant 2016, 52559 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties