Uw zoekopdracht heeft 13 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (38 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 16 december 2015, nr. 2015-0000749872, tot wijziging van enige wetten, besluiten en regelingen in verband met de jaarlijkse aanpassingen van bedragen aan de prijsontwikkeling van de in die wetten, besluiten en regelingen genoemde bedragen voor 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2015 Staatscourant 2015, 47214 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 november 2015, nr. 2015-0000051428 DCB/CZW/CZ, houdende aanpassing van de bedragen van het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman 2006

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-11-2015 Staatscourant 2015, 42623 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 november 2015, nr. 2015-0000647318, tot wijziging van de Regeling beëdiging ambtenaren in verband met het verlengen van de termijn voor het afleggen van de eed of belofte en een wijziging in de omschrijving van ten overstaan van wie de eed of belofte wordt afgelegd

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-11-2015 Staatscourant 2015, 40289 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Nevenfuncties leden College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-11-2015 Staatscourant 2015, 38523 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Besluit van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 15 oktober 2015, nummer 2015-0000436097, houdende instelling van de Adviescommissie toepassing en gelijkwaardigheid bouwvoorschriften

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-10-2015 Staatscourant 2015, 37507 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Opheffing GDI, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-07-2015 Staatscourant 2015, 18216 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 juni 2015, nr 2015-0000353055, houdende wijziging van de Regeling aanwijzing sectorwerkgevers in verband met de toetreding van enkele nieuwe sectorwerkgeversorganisaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-06-2015 Staatscourant 2015, 18331 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 4 mei 2015, nr. 2015-0000255469, houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting verdeling financiële overheidsbijdragen in het werk van de Centrales van Overheids- en Onderwijspersoneel (Subsidieregeling SVO 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-05-2015 Staatscourant 2015, 13176 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Besluit tot intrekking B3-status van 8 inactieve B3-lichamen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-05-2015 Staatscourant 2015, 12880 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (21 kB)

  Advies Raad van State betreffende besluit van ...... tot wijziging van het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies (aanpassing anti-cumulatieregeling)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-04-2015 Staatscourant 2015, 10975 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties