Uw zoekopdracht heeft 21 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 13 december 2013, nr. 2013-0000761800, tot wijziging van enige wetten, besluiten en regelingen in verband met de jaarlijkse aanpassingen van bedragen aan de prijsontwikkeling van de in die wetten, besluiten en regelingen genoemde bedragen voor 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2013 Staatscourant 2013, 35934 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Circulaires Download icon PDF (18 kB)

  Circulaire wijzigingen in de financiële arbeidsvoorwaarden per 1 januari 2014 voor de ambtenaren werkzaam in de sector Rijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2013 Staatscourant 2013, 35653 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (25 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 22 november 2013, nr. 2013 – 0000717365, houdende vaststelling van de indeling van de toegelaten instellingen volkshuisvesting in klassen met daarbij toepasselijke bezoldigingsmaxima ten aanzien van hun topfunctionarissen (Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-11-2013 Staatscourant 2013, 33942 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 november 2013, nr. 2013-0000435969, houdende regels ter uitvoering van de Kieswet en het Kiesbesluit (Kiesregeling)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-11-2013 Staatscourant 2013, 31450 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 24 oktober 2013, 2013-651926, houdende wijziging van de bedragen met betrekking tot het wettelijke bezoldigingsmaximum van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector voor 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-10-2013 Staatscourant 2013, 30635 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (114 kB)

  Advies Raad van State betreffende besluit van ...... (datum), houdende tijdelijke regels voor experimenten met stembiljetten en een centrale stemopneming (Tijdelijk experimentenbesluit stembiljetten en centrale stemopneming)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-10-2013 Staatscourant 2013, 26211 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling vergoedingen bij uitzending deskundigen voor korte duur naar Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius of Saba

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-09-2013 Staatscourant 2013, 26137 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Besluit intrekking B3-status Stichting Nationale Commissie voor Internationale Samenwerking en Duurzame Ontwikkeling, BZK

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-08-2013 Staatscourant 2013, 22649 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Besluit intrekking B3-status NV Sportbedrijf Lelystad , BZK

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-08-2013 Staatscourant 2013, 22549 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Besluit intrekken B3-status Stichting zwem- en recreatiebad De Kulk, BZK

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-08-2013 Staatscourant 2013, 22548 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties