Uw zoekopdracht heeft 19 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 15 december 2010, nr. 2010 – 0000838150, tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling voorkomen en tegengaan van polarisatie en radicalisering, in verband met wijziging van het subsidieplafond voor 2011

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2010 Staatscourant 2010, 20730 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (21 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 december 2010, nr. 2010-0000809601, DCB/CZW/WVOB, tot wijziging van enige wetten, besluiten en regelingen in verband met de jaarlijkse aanpassing van bedragen aan de prijsontwikkeling van in die besluiten en regelingen genoemde bedragen voor 2011

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2010 Staatscourant 2010, 20751 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (319 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende regels met betrekking tot de inrichting van het proces voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraden, provinciale staten, Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en het Europees Parlement (Wet inrichting verkiezingsproces)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-12-2010 Staatscourant 2010, 19451 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Circulaires Download icon PDF (8 kB)

  Circulaire Ontslag of terugkeerrecht rijksambtenaren na een periode lidmaatschap Tweede Kamer of Europees Parlement

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-10-2010 Staatscourant 2010, 16595 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 7 oktober 2010, nr. 2010-0000632383, houdende tweede aanpassing van wetten in verband met de nieuw staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Tweede aanpassingsregeling BES-wetten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-10-2010 Staatscourant 2010, 15519 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 5 oktober 2010, nr. 2010-0000634111, houdende aanpassing van algemene maatregelen van bestuur in verband met de nieuw staatsrechtelijke positie van Bonaire, Sint Eustatius en Saba als openbaar lichaam binnen Nederland (Aanpassingsregeling BES-besluiten BZK)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-10-2010 Staatscourant 2010, 15602 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Overig Download icon PDF (6 kB)

  Beschikking van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2010 tot plaatsing in de Staatscourant van de tekst van enige BES-regelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-10-2010 Staatscourant 2010, 15085 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van 3 september 2010, nr. 10.002436 houdende wijziging van het Instellingsbesluit staatscommissie Grondwet in verband met verlenging van de adviestermijn

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-09-2010 Staatscourant 2010, 14751 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Interne regelingen Download icon PDF (12 kB)

  Besluit tekenbevoegdheid vertrouwensfuncties en veiligheidsonderzoeken AIVD 2009

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-04-2010 Staatscourant 2010, 6443 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Registermutaties | Overige registermutaties Download icon PDF (1 kB)

  Inschrijving in Register Plusregio’s

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-04-2010 Staatscourant 2010, 6357 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties