Uw zoekopdracht heeft 11 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Instelling gemeenschappelijke regelingen Download icon PDF (29 kB)

  GEMEENSCHAPPELLIJKE REGELING AMSTELLAND EN MEERLANDEN WERKORGANISATIE

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2015 Staatscourant 2015, 49215 Haarlemmermeer
 2. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Provincie Noord-Holland - Beoordeling milieueffectrapportage(m.e.r.)-plicht (Waardpolderhoofdweg 22 te Wieringerwaard)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2015 Staatscourant 2015, 49227 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 3. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Provincie Noord-Holland - Wabo, uitgebreide procedure, ontwerpbeschikking (Hornweg 61 te Amsterdam)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2015 Staatscourant 2015, 49245 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 4. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Provincie Noord-Holland - Wabo, uitgebreide procedure, vergunning verleend (N23 Westfrisiaweg, fietstunnel eerste fase)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2015 Staatscourant 2015, 47951 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 5. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Provincie Noord-Holland - Wet bodembescherming, ontwerpbeschikking (project Zeetoegang IJmond, cluster 1)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2015 Staatscourant 2015, 46394 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 6. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Provincie Noord-Holland - Wabo, uitgebreide procedure, vergunning verleend (Strandslag Centrum 2 te Petten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2015 Staatscourant 2015, 46398 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 7. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Weigering omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), Venneperweg 562, 2144 KM Beinsdorp, Mondek B.V., het oprichten van een agrarische bedrijfswoning (aspecten bouwen en planologisch strijdig gebruik), 16-12-2015, zaak 31288.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2015 Staatscourant 2015, 46702 Haarlemmermeer
 8. Vergunningen Download icon PDF (4 kB)

  Ministerie van Economische Zaken - Natuurbeschermingswet 1998, beschikking (project Zeetoegang IJmond)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2015 Staatscourant 2015, 44885 Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied
 9. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Verleende omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), op de hoek van de Stelling en de Vesting, Vijfhuizen (AC 1850), HSB Ontwikkeling B.V., de nieuwbouw van 48 woningen (aspecten bouwen en planologisch strijdig gebruik), 08-12-2015, zaak 40653 (verleend op 01-12-2015).

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-12-2015 Staatscourant 2015, 44892 Haarlemmermeer
 10. Vergunningen Download icon PDF (1 kB)

  Ontwerpbesluit omgevingsvergunning (uitgebreide procedure), het gebied tussen de Schipholweg en Fokkerweg, Schiphol-Oost (op de kadastrale locaties AI28, AI538 en AI17), Provincie Noord-Holland, het reconstrueren van de Fokkerweg tot twee rijbanen met HOV-busbaan, het aanleggen van een fietspad en het aanleggen van een fly-over (aspect planologisch strijdig gebruik), 04-12-2015, zaak 34400.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2015 Staatscourant 2015, 44547 Haarlemmermeer