Uw zoekopdracht heeft 9206 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (6 kB)

  Reglement van Orde Algemene Rekenkamer (m.i.v. 20 december 1994)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-01-1994 Staatscourant 1994, 5 Algemene Rekenkamer
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging regeling i.v.m. reorganisatie ministerie van LNV (art. 89 Zaaizaad- en Plantgoedwet)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-01-1995 Staatscourant 1995, 10 Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
 3. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Instelling ministeriele commissie voor marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-01-1995 Staatscourant 1995, 15 Ministerie van Algemene Zaken
 4. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Instelling ambtelijke commissie voor marktwerking, deregulering en wetgevingskwaliteit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-01-1995 Staatscourant 1995, 15 Ministerie van Algemene Zaken
 5. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Instellingsbesluit Begeleidingscommissie Evaluatie Algemene wet bestuursrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-01-1995 Staatscourant 1995, 18 Ministerie van Justitie
 6. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (3 kB)

  Benoeming voorzitter en andere leden Raad voor de ruimtelijke ordening

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-01-1995 Staatscourant 1995, 18 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 7. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Commissie van advies inzake van Boorwerken te vrijwaren kwetsbare gebieden; opheffing

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-01-1995 Staatscourant 1995, 19 Ministerie van Economische Zaken
 8. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Benoeming drs. R.F.M. Lubbers tot Minister van Staat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-02-1995 Staatscourant 1995, 25 Ministerie van Algemene Zaken
 9. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (6 kB)

  Benoeming voorzitter en leden van de Waddenadviesraad met aanwijzing in raad vertegenwoordigde organisaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-02-1995 Staatscourant 1995, 40 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 10. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Benoeming prof. dr. ir. R.E.C.M. van der Heijden tot lid Raad voor de Verkeersveiligheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-1995 Staatscourant 1995, 56 Ministerie van Verkeer en Waterstaat