Uw zoekopdracht heeft 23 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit vormvrije m.e.r.-beoordeling, Zuidelijk Westerkwartier (ZWK)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-06-2019 Staatscourant 2019, 33830 Waterschap Noorderzijlvest
 2. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Proces-verbaal van de zitting van het hoofdstembureau betreffende het register van aanduidingen van politieke groeperingen voor de waterschapsverkiezingen op 20 maart 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2018 Staatscourant 2018, 74188 Hoogheemraadschap van Rijnland
 3. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Besluit aanwijzing BOA’s strafbare feiten Scheepvaartverkeerswet waterschap Brabantse Delta.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-10-2018 Staatscourant 2018, 60827 Waterschap Brabantse Delta
 4. Overig Download icon PDF (6 kB)

  Bekendmaking besluit watervergunning voor grondwateronttrekking t.b.v. het verleggen van leidingen te Duiven en Zevenaar door Gasunie en Vitens voor het project ViA15, waterschap Rijn en IJssel

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-08-2018 Staatscourant 2018, 44626 Waterschap Rijn en IJssel
 5. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Kennisgeving mer-beoordelingsbesluit waterschap De Dommel inzake ontwerpprojectplan Regionale Kering Beukenhorst Vught

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-06-2018 Staatscourant 2018, 32666 Waterschap De Dommel
 6. Vergunningen Download icon PDF (6 kB)

  Verkeersbesluit Delfzijl

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-06-2018 Staatscourant 2018, 32934 Waterschap Noorderzijlvest
 7. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Ontwerpprojectplan ‘Versterking regionale waterkering langs buitenpolders Kampereiland’ en besluit m.e.r.-beoordeling

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-06-2018 Staatscourant 2018, 31310 Waterschap Drents Overijsselse Delta
 8. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Cultuurhistorische objecten waterschap Hollandse Delta – voornemen ontzamelen objecten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-04-2018 Staatscourant 2018, 21560 Waterschap Hollandse Delta
 9. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Ontwerp peilbesluit Groot Voorne West (Voorne-Putten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2017 Staatscourant 2017, 72739 Waterschap Hollandse Delta
 10. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Bekendmaking m.e.r.-beoordelingsbesluit projectplan noodoverloopgebied De Ronde Hoep

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-08-2017 Staatscourant 2017, 48339 Waterschap Amstel, Gooi en Vecht