Uw zoekopdracht heeft 525 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (23 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 augustus 2018, nr. 20180000668055, houdende wijziging van de Kies- en referendumregeling onder andere in verband met de introductie van kiescolleges voor de Eerste Kamer voor de Caribische openbare lichamen ten behoeve van de verkiezing van de leden van de Eerste Kamer en het Rechtspositiebesluit politieke gezagdragers BES in verband met de formalisering Cao CN 2018-2020

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-08-2018 Staatscourant 2018, 47467 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 31 maart 2017, nr. 2016-0000037009, houdende wijziging van de Kies- en referendumregeling in verband met het vereenvoudigen van de procedure voor registratie als kiezer voor Nederlanders die in het buitenland wonen (permanente kiezersregistratie niet-ingezetenen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-04-2017 Staatscourant 2017, 20099 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 21 november 2016, nr. 2016-0000051005, houdende wijziging van de Kies- en referendumregeling en de Tijdelijke experimentenregeling stembiljetten voor kiezers buiten Nederland in verband met de vaststelling van enkele modellen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-11-2016 Staatscourant 2016, 63646 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 19 oktober 2015, nr. MinBuza-2015.615166, tot aanwijzing van briefstembureaus inzake het raadgevend referendum over de Associatieovereenkomst Oekraïne

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-11-2015 Staatscourant 2015, 39169 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (18 kB)

  Advies Raad van State houdende wijziging van het Besluit bekendmaking en beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden in verband met nadere regels over publicatiebladen van gemeenschappelijke regelingen en enige technische aanpassingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-02-2015 Staatscourant 2015, 3485 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 april 2014, nr. 20140000220771, tot het houden van een experiment met een centrale opzet van de stemopneming bij de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement in 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-04-2014 Staatscourant 2014, 11914 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Regeling mandaat beheer directeur/secretaris Kanselarij der Nederlandse Orden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-02-2014 Staatscourant 2014, 3629 overig
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 november 2013, nr. 2013-0000435969, houdende regels ter uitvoering van de Kieswet en het Kiesbesluit (Kiesregeling)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-11-2013 Staatscourant 2013, 31450 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van 6 juli 2011 houdende instelling van het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-08-2011 Staatscourant 2011, 14727 Ministerie van Algemene Zaken
 10. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 februari 2011, nr. 2011-2000074872, DCB/CZW/WSG, houdende vaststelling van de organisatie van het beheer bij de Kiesraad (Organisatieregeling beheer Kiesraad)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-03-2011 Staatscourant 2011, 4345 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties