Uw zoekopdracht heeft 51 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de directeur-generaal Rijkswaterstaat van 27 februari 2012, met kenmerk SDG/C&T-2012/345/121755, houdende de verlening van mandaat inzake de beëdiging van buitengewoon opsporingsambtenaren van Rijkswaterstaat (Besluit mandaat beëdiging Boa’s Rijkswaterstaat 2012)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-06-2012 Staatscourant 2012, 11854 Rijkswaterstaat
 2. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie van 20 april 2010, kenmerk 5650915/10, houdende aanwijzing van het Nederlands Forensisch Instituut als hulpverleningsdienst van het Ministerie van Justitie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-04-2010 Staatscourant 2010, 6461 Ministerie van Justitie
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 2 februari 2010, nr. CZW/WVOB 2009-0000745684, tot het opdragen van opsporingstaken die samenhangen met de uitkeringen krachtens de Algemene pensioenwet politieke ambtsdragers en enige andere wetten aan de Sociale Inlichtingen- en Opsporingsdienst (Regeling toedeling opsporingstaken Appa)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-02-2010 Staatscourant 2010, 2028 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

  Ontslagverlening als voorzitter van de Commissie van advies bezwaren functiewaardering politie; mr. G.J. te Loo

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-09-2008 Staatscourant 2008, 184 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (3 kB)

  Benoeming voorzitter en leden klachtencommissie bijzondere opsporingsdiensten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-04-2008 Staatscourant 2008, 78 Ministerie van Financiën
 6. Overig Download icon PDF (20 kB)

  Klachtenregeling bijzondere opsporingsdiensten (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2007 Staatscourant 2007, 245 Ministerie van Financiën
 7. Interne regelingen Download icon PDF (11 kB)

  Instellingsbesluit Adviescommissie Veiligheid en persoonlijke levenssfeer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2007 Staatscourant 2007, 244 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  (Regeling tijdelijke klachtencommissie VROM IOD en SIOD) (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2007 Staatscourant 2007, 242 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Overig Download icon PDF (49 kB)

  Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Onderzoeksraad voor Veiligheid en zijn directe voorgangers beleidsterrein Brandweerzorg, rampenbestrijding en crisisbeheersing vanaf 1999

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-07-2007 Staatscourant 2007, 144 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (22 kB)

  Regeling melding voorgenomen reorganisatie (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-07-2007 Staatscourant 2007, 138 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties