Uw zoekopdracht heeft 2 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de hoofddirecteur van de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 17 december 2014, nr. INDUIT14-2207, houdende verlening van ondermandaat en het doorgeven van volmacht en machtiging aan onder de hoofddirecteur ressorterende ambtenaren (Mandaatregeling IND Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 37668 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister voor Immigratie, Integratie en Asiel van 24 mei 2012, nr. 2012-0000305271, houdende de vergoeding aan de voorzitter en de leden van de raad van toezicht van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (Regeling vergoeding raad van toezicht Centraal Orgaan opvang asielzoekers)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-05-2012 Staatscourant 2012, 10778 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties