Uw zoekopdracht heeft 125 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2017, kenmerk 1238831-168232-OBP, houdende beperking van de openbaarheid van archiefbescheiden van de taakvoorgangers van de Ziekenfondsraad over de periode (1919) 1941–1948 en van het personeelsarchief over de periode 1949–1965, zoals opgenomen in het archief van de raad en taakvoorgangers (1919) 1941–1999

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-01-2018 Staatscourant 2018, 2511 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken van 29 augustus 2013, nr. 3720024 inzake beperkingen aan de openbaarheid van in de verklaring van overbrenging van de notulen en bescheiden van de ministerraad en onderraden (1 januari 1990 – 1 januari 1991) genoemde archiefbescheiden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-06-2014 Staatscourant 2014, 18051 Ministerie van Algemene Zaken
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 april 2013, nr. WJZ/500877 (10348), houdende wijziging van de Vergoedingenregeling Raad voor cultuur en het Besluit adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog in verband met de vergoedingen aan de leden van commissies van de Raad voor cultuur en enkele technische aanpassingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-04-2013 Staatscourant 2013, 8595 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 20 maart 2013 nr. WJZ/494775 (10348), houdende wijziging van de Vergoedingenregeling Raad voor cultuur en het Besluit adviescommissie restitutieverzoeken cultuurgoederen en Tweede Wereldoorlog in verband met de vergoedingen aan de leden van commissies van de Raad voor cultuur en enkele technische aanpassingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-04-2013 Staatscourant 2013, 8595 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 13 juni 2012, nr. DK/414144, houdende wijziging van de Vergoedingenregeling Raad voor cultuur in verband met de verlaging van de arbeidsduurfactor voor de vergoeding van de voorzitter van de Raad voor cultuur

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-06-2012 Staatscourant 2012, 12754 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van 6 juli 2011 houdende instelling van het Nationaal Comité 200 jaar Koninkrijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-08-2011 Staatscourant 2011, 14727 Ministerie van Algemene Zaken
 7. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Ynstellingsbeslút konsultatyf orgaan Frysk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-02-2010 Staatscourant 2010, 2170 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Instellingsbesluit consultatief orgaan Fries

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-02-2010 Staatscourant 2010, 2161 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Vergoedingenregeling Raad voor cultuur

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-05-2009 Staatscourant 2009, 82 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (7 kB)

  Benoeming adviescommissie bibliotheekinnovatie 2009-2012

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-08-2008 Staatscourant 2008, 165 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap