Uw zoekopdracht heeft 14 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van 12 september 2018 tot toepassing van de Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof bij de ambtelijke organisatie van de Tweede Kamer der Staten-Generaal (Regeling toepassing Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof Tweede Kamer der Staten-Generaal)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-09-2018 Staatscourant 2018, 52551 Tweede Kamer der Staten-Generaal
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Besluit van de minister van Buitenlandse Zaken van 5 september 2018, nr. MinBuZa-2018.986886, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidiebeleidskader NFRP Politieke Partijen Programma 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-09-2018 Staatscourant 2018, 51358 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 3. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 februari 2018, nr. 2018-0000122831, houdende aanpassing van de subsidiebedragen van de Wet financiering politieke partijen voor het jaar 2017

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-03-2018 Staatscourant 2018, 13004 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 28 februari 2018, nr. MinBuZa-2018.348176, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidiebeleidskader NFRP Politieke Partijen Programma 2018)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-03-2018 Staatscourant 2018, 12980 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (52 kB)

  Regeling van de Referendumcommissie van 27 november 2017, houdende nadere regels over de verstrekking van subsidies voor activiteiten die tot doel hebben het publieke debat in Nederland over een aan een referendum te onderwerpen wet te bevorderen (Subsidieregeling raadgevend referendum 2017)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2017 Staatscourant 2017, 70005 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 6 maart 2017, nr. 2017-0000008501, houdende wijziging van de Kies- en referendumregeling in verband met de wijziging van enkele modellen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-03-2017 Staatscourant 2017, 13350 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (50 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van rijkswet, houdende goedkeuring van het op 11 juni 2014 te Genève tot stand gekomen Protocol bij het Verdrag betreffende de gedwongen of verplichte arbeid (Trb. 2015, 32 en Trb. 2015, 194)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-01-2017 Staatscourant 2017, 3772 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 april 2014, nr. 20140000220771, tot het houden van een experiment met een centrale opzet van de stemopneming bij de verkiezing van de Nederlandse leden van het Europees Parlement in 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-04-2014 Staatscourant 2014, 11914 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Overig Download icon PDF (8 kB)

  Aanpassing bedragen van de onkostenvergoedingen van politieke ambtsdragers

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-02-2008 Staatscourant 2008, 26 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Overig Download icon PDF (41 kB)

  MVM-besluit directeuren 2006 (Citeertitel)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-04-2006 Staatscourant 2006, 71 Tweede Kamer der Staten-Generaal