Uw zoekopdracht heeft 102 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (604 kB)

  Besluit van de Minister-President, Minister van Algemene Zaken, van 22 december 2017, nr. 3215945, houdende vaststelling van de tiende wijziging van de Aanwijzingen voor de regelgeving

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2017 Staatscourant 2017, 69426 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2017, nr. 2017-0000648667, houdende regels inzake de uitruil van een stimuleringspremie voor buitengewoon verlof (Regeling uitruil stimuleringspremie voor buitengewoon verlof)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2017 Staatscourant 2017, 74050 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (56 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 22 december 2017, nr. 2017-0000633622, houdende bepalingen omtrent het materieelbeheer en privaatrechtelijk beheer van onroerende zaken van het Rijk (Regeling beheer onroerende zaken Rijk 2017)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2017 Staatscourant 2017, 72753 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat van 4 december 2017, IENM/BSK-2017/299981, inzake de routinematige digitale vervanging archiefbescheiden personeelsdossiers, ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (Besluit routinematige digitale vervanging archiefbescheiden personeelsdossiers Infrastructuur en Waterstaat)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2017 Staatscourant 2017, 70901 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (18 kB)

  Onderlinge regeling van Sint Maarten en Nederland als bedoeld in artikel 38, eerste lid, van het Statuut van Koninkrijk der Nederlanden tot versterking van het grenstoezicht van Sint Maarten (Onderlinge regeling versterking grenstoezicht Sint Maarten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2017 Staatscourant 2017, 72542 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Interne regelingen Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Minister van Financiën van 30 november 2017, kenmerk 2017-230670, houdende volmacht en machtiging aan de secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2017 Staatscourant 2017, 72589 Ministerie van Financiën
 7. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 15 december 2017, nr. IENM/BSK-2017/292887, houdende goedkeuring van het gemeenschappelijk besluit van de provinciale staten van de provincies Groningen, Drenthe en Fryslân van respectievelijk 13 december 2017, 13 december 2017 en 20 december 2017 tot wijziging van het Reglement voor het waterschap Noorderzijlvest 2008 vanwege wijziging van de taak en het gebied van het waterschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2017 Staatscourant 2017, 70769 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 8. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 15 december 2017, nr. IENM/BSK-2017/292884, houdende goedkeuring van het gemeenschappelijk besluit van de provinciale staten van de provincies Overijssel en Drenthe van 13 december 2017 tot wijziging van het Reglement voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta vanwege wijziging van het gebied van het waterschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2017 Staatscourant 2017, 70774 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 9. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Waterstaat, van 15 december 2017, nr. IENM/BSK-2017/292886, houdende goedkeuring van het gemeenschappelijk besluit van de provinciale staten van de provincies Groningen en Drenthe van 13 december 2017 tot wijziging van het Reglement voor het waterschap Hunze en Aa’s 2008 vanwege wijziging van de taak van het waterschap

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2017 Staatscourant 2017, 70924 Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
 10. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 6 december 2017, kenmerk 1251515-169799-BPZ, houdende taakverdeling met de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2017 Staatscourant 2017, 71690 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport