Uw zoekopdracht heeft 69 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (25 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 19 december 2012, nr. 2012-0000742567, tot wijziging van enige wetten, besluiten en regelingen in verband met de jaarlijkse aanpassingen van bedragen aan de prijsontwikkeling van de in die wetten, besluiten en regelingen genoemde bedragen voor 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2012 Staatscourant 2012, 27194 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Instellingsbesluit baten-lastendienst FMHaaglanden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2012 Staatscourant 2012, 27096 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Instellingsbesluit baten-lastendienst Logius

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2012 Staatscourant 2012, 27097 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Instellingsbesluit baten-lastendienst SSC-ICT Den Haag.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2012 Staatscourant 2012, 27098 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Uitvoeringsregeling verplicht gebruik burgerservicenummer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2012 Staatscourant 2012, 26322 Ministerie van Financiën
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 14 december 2012, nr. DWJZ-3147986, houdende aanwijzing toezichthouders Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector Volksgezondheid, Welzijn en Sport

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2012 Staatscourant 2012, 26813 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken van 18 december 2012 , nr. WJZ/12384171 houdende vaststelling van taken van de Staatssecretaris van Economische Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2012 Staatscourant 2012, 27089 Ministerie van Economische Zaken
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (52 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 12 december 2012, nr. IENM/BSK-2012/241280, houdende vaststelling regels in verband met de implementatie van de Kaderwet zelfstandige bestuursorganen en de sturing van en het toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland (Regeling sturing van en toezicht op de Luchtverkeersleiding Nederland)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2012 Staatscourant 2012, 25324 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 9. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Bekendmaking van de Minister van Economische Zaken van 7 december 2012, nr. WJZ / 12373474, betreffende vacatures leden grondkamers Zuid, Oost, Noordwest en Noord

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2012 Staatscourant 2012, 26076 Ministerie van Economische Zaken
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (33 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 5 december 2012, nr. IENM/BSK-2012/241286, houdende vaststelling beleidsregels van de Minister van Infrastructuur en Milieu voor de sturing van en het toezicht op de NIWO (Beleidsregels sturing van en toezicht op de NIWO)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2012 Staatscourant 2012, 25326 Ministerie van Infrastructuur en Milieu