Uw zoekopdracht heeft 98 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie, houdende bekendmaking van de taak waarmee de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie meer in het bijzonder zal zijn belast

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2010 Staatscourant 2010, 21239 Ministerie van Algemene Zaken
 2. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 november 2010, nr. BO/BA/2010/23625, tot vaststelling van de taakomschrijving van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2010 Staatscourant 2010, 21244 Ministerie van Algemene Zaken
 3. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Financiën van 22 oktober 2010, nr. BJZ 2010-390M, tot vaststelling van de taakomschrijving van de Staatssecretaris van Financiën

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2010 Staatscourant 2010, 21241 Ministerie van Algemene Zaken
 4. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 15 oktober 2010, nr. VenW/BSK-2010/167916, tot vaststelling van de taakomschrijving van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2010 Staatscourant 2010, 21242 Ministerie van Algemene Zaken
 5. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 15 oktober 2010, nr. WJZ/242788, houdende de taakverdeling tussen de Minister en de Staatsecretaris van OCW

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-12-2010 Staatscourant 2010, 21240 Ministerie van Algemene Zaken
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 15 december 2010, nr. 2010 – 0000838150, tot wijziging van de Tijdelijke subsidieregeling voorkomen en tegengaan van polarisatie en radicalisering, in verband met wijziging van het subsidieplafond voor 2011

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2010 Staatscourant 2010, 20730 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (21 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 14 december 2010, nr. 2010-0000809601, DCB/CZW/WVOB, tot wijziging van enige wetten, besluiten en regelingen in verband met de jaarlijkse aanpassing van bedragen aan de prijsontwikkeling van in die besluiten en regelingen genoemde bedragen voor 2011

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2010 Staatscourant 2010, 20751 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 december 2010, nr. WJZ/258715 (8308), houdende technische aanpassing van een aantal ministeriële regelingen voor de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba aan de nieuwe bestuurlijke situatie alsmede intrekking van een tweetal ministeriële regelingen voor deze openbare lichamen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2010 Staatscourant 2010, 20699 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Overig Download icon PDF (0 kB)

  Aankondiging openbare zitting Veterinair Beroepscollege

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2010 Staatscourant 2010, 19972 Veterinair Beroepscollege
 10. Adviezen Raad van State Download icon PDF (319 kB)

  Advies van de Raad van State betreffende regels met betrekking tot de inrichting van het proces voor de verkiezing van de leden van de gemeenteraden, provinciale staten, Eerste en Tweede Kamer der Staten-Generaal en het Europees Parlement (Wet inrichting verkiezingsproces)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-12-2010 Staatscourant 2010, 19451 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties