Uw zoekopdracht heeft 1594 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (1 kB)

  Omgevingsvergunning O20190280, Ebbehout 29 te Zaandam

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-04-2020 Staatscourant 2020, 19937 Zaanstad
 2. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Ontwerpwijzigingsplan ‘Eekstraat 13 te Doesburg’ artikel 3.6 lid 1 sub a Wro

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-04-2020 Staatscourant 2020, 18853 Doesburg
 3. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Ontwerp bestemmingsplan Parapluplan Algemene regels woningsplitsing en kamerbewoning Lelystad

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-04-2020 Staatscourant 2020, 19442 Lelystad
 4. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Verleende omgevingsvergunning uitgebreid, Jutrijp, Louwewei 2a UV20190107 het bouwen van een melkveebedrijf

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-03-2020 Staatscourant 2020, 18187 Súdwest-Fryslân
 5. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Ter inzagelegging ontwerp-omgevingsvergunning Zorgvilla Rhijnstaete Leiderdorp

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-03-2020 Staatscourant 2020, 18311 Leiderdorp
 6. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (3 kB)

  Ontwerpbestemmingsplan 'Kavels Boudewijn Onderwaterlaan' en ontwerpbesluit 'Hogere waarden Wet geluidhinder Kavels Boudewijn Onderwaterlaan te Papendrecht'

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-03-2020 Staatscourant 2020, 16569 Papendrecht
 7. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (4 kB)

  Terinzagelegging mer-beoordelingsbesluit op basis van de in paragraaf 4.1.6 van de toelichting van het voorontwerpbestemmingsplan ‘1e partiële herziening Heel-Panheel’, alsmede openbare bekendmaking voorbereiding bestemmingsplan ‘1e partiële herziening Heel-Panheel’ ingevolge artikel 1.3.1. Besluit ruimtelijke ordening

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-03-2020 Staatscourant 2020, 16308 Maasgouw
 8. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (2 kB)

  Verleende omgevingsvergunning uitgebreid, Reahûs, Sânleansterdyk 34 het bouwen van een woning

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-03-2020 Staatscourant 2020, 16741 Súdwest-Fryslân
 9. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (1 kB)

  Vooraankondiging voorbereiding bestemmingsplannen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-03-2020 Staatscourant 2020, 14823 Zwijndrecht
 10. Ruimtelijke plannen Download icon PDF (1 kB)

  Omgevingsvergunning O20190280, Ebbehout 29 te Zaandam

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-03-2020 Staatscourant 2020, 16141 Zaanstad