Uw zoekopdracht heeft 168 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de minister van Infrastructuur en Milieu, d.d. 28 februari 2011, nr. 2011039263 houdende de verlenging van de instellingsduur van de Commissie schadebeoordeling beleidslijn ‘Ruimte voor de rivier’

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-03-2011 Staatscourant 2011, 3990 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 23 september 2010, BJZ2010024786, tot wijziging van het Instellingsbesluit Wetenschappelijke commissie wijkaanpak (correctie bezoldigingsregeling)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2010 Staatscourant 2010, 15246 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 3. Overig Download icon PDF (6 kB)

  Wob-verzoek KRO Reporter inzake uitgaven externe inhuur 2009

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-08-2010 Staatscourant 2010, 13463 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer van 5 juli 2010, nr. BJZ2010017985, tot wijziging van de Uitvoeringsregeling Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (wijzigingen in verband met de invoering van de Waterwet, de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht en enige technische verbeteringen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-07-2010 Staatscourant 2010, 10798 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 5. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 23 juni 2010, nr. WWI2010016381, tot instelling van een commissie ‘Team Deetman/Mans’ ten dienste van de wijkenaanpak (Instellingsbesluit commissie Team Deetman/Mans)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-07-2010 Staatscourant 2010, 10296 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 6. Interne regelingen Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 23 juni 2010, nr. WWI2010016898, tot instelling van een visitatiecommissie ten dienste van de wijkenaanpak (Instellingsbesluit Visitatiecommissie wijkenaanpak)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-07-2010 Staatscourant 2010, 10297 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 7. Interne regelingen Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 3 juni 2010, nr. I&I2010014075, tot instelling van het Team Ondersteuning Participatie in Antillianengemeenten (TOPA) nieuwe stijl (instellingsbesluit TOPA nieuwe stijl)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-06-2010 Staatscourant 2010, 9058 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 8. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 11 mei 2010, nr. S&B20100013107, Directoraat-Generaal Wonen, Wijken en Integratie, houdende wijziging van het Mandaatbesluit Agentschap NL Regelingen Wonen, Wijken en Integratie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-05-2010 Staatscourant 2010, 7612 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 9. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister voor Wonen, Wijken en Integratie van 5 oktober 2009, houdende de instelling en de bezoldiging van de Wetenschappelijke commissie wijkaanpak (Instellingsbesluit Wetenschappelijke commissie wijkaanpak)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-10-2009 Staatscourant 2009, 15359 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (75 kB)

  Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijksgebouwendienst 2009

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-06-2009 Staatscourant 2009, 107 Ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer