Uw zoekopdracht heeft 38 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 23 oktober 2017, nr. 2141534 houdende intrekking van Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 15 mei 2012, nr. 249727 tot aanwijzing van de rechtspersoon belast met de inning en de verdeling van de vergoeding, bedoeld in artikel 16c van de Auteurswet en in artikel 10, onderdeel e, van de Wet op de naburige rechten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-11-2017 Staatscourant 2017, 62721 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (27 kB)

  Advies Raad van State inzake het Besluit tot wijziging van het Besluit van 23 december 2004 tot vaststelling van nadere voorschriften omtrent de inhoud van het jaarverslag (Stb. 747)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-09-2017 Staatscourant 2017, 50725 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (20 kB)

  Advies Raad van State inzake het Besluit van september 2017 tot wijziging van het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband met onder meer de uitbreiding van het recht op verhoorbijstand naar meerderjarige verdachten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-09-2017 Staatscourant 2017, 50727 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 29 juni 2017 (kenmerk: 2077992/17/DP&O), houdende wijziging van het Organisatiebesluit Ministerie van Veiligheid en Justitie 2015 in verband met enkele actualiseringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-07-2017 Staatscourant 2017, 37974 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 1 februari 2017, kenmerk 2039984, strekkende tot aanwijzing van hulpofficieren van justitie bij de Brigade Koninklijke Marechaussee Caribisch Gebied

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-02-2017 Staatscourant 2017, 7111 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 19 december 2016, nr. 2022910, houdende toestemming tot het verstrekken van justitiële gegevens aan de Rijksdienst voor ldentiteitsgegevens, als gemachtigde voor Burgemeester en wethouders ten behoeve van de naleving van het bepaalde in artikel D 1 van de Kieswet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2016 Staatscourant 2016, 71668 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (19 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 19 oktober 2016, nr. 2002490 tot vaststelling van regels omtrent de vliegtoelage voor de vliegers bij de Landelijke eenheid (Regeling vliegtoelage vliegers Landelijke eenheid)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-11-2016 Staatscourant 2016, 60474 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Overig Download icon PDF (7 kB)

  Bestuursreglement bureau financieel toezicht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-11-2016 Staatscourant 2016, 57970 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 30 september 2016, nummer 801376, houdende wijziging van het Vergoedingenbesluit Adviescollege Verloftoetsing tbs

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-10-2016 Staatscourant 2016, 53468 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 1 oktober 2016, houdende bekendmaking van de taak waarmee de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, de heer dr. K.H.D.M. Dijkhoff, in het bijzonder zal zijn belast

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-10-2016 Staatscourant 2016, 52135 Ministerie van Veiligheid en Justitie