Uw zoekopdracht heeft 191 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 september 2019 met nummer 2019-0000135935 tot rectificatie taken DNV GL Business Assurance B.V. inzake accreditatienorm ISO/IEC 17020:2012

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2019 Staatscourant 2019, 49472 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van SZW van 29 augustus 2019, nr. 2019-0000122675, tot aanwijzing van DNV GL Business Assurance B.V. als conformiteitsbeoordelingsinstantie inzake accreditatienorm ISO/IEC 17020:2012

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-09-2019 Staatscourant 2019, 49472 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 augustus 2019, nr. 2019-0000121594, tot gedeeltelijke intrekking van de aanwijzing van SGS Nederland B.V. als EU-conformiteitsbeoordelingsinstantie inzake het werkveld machines

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-09-2019 Staatscourant 2019, 49468 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Interne regelingen Download icon PDF (20 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 januari 2019, nr. 2019-0000004561, houdende de inrichting van de Rijksschoonmaakorganisatie alsmede doorverlening van vertegenwoordigingsbevoegdheden van de directeur van de Rijksschoonmaakorganisatie (Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Rijksschoonmaakorganisatie 2018)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-02-2019 Staatscourant 2019, 6611 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 oktober 2018, 2018-0000162481, tot wijziging van het bedrag, genoemd in artikel 673, tweede lid, van Boek 7 van het Burgerlijk Wetboek met ingang van 1 januari 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-10-2018 Staatscourant 2018, 57904 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 14 september 2018, 2018-0000147162, tot wijziging van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ in verband met wijzigingen in het verdeelmodel

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-09-2018 Staatscourant 2018, 53998 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van 3 juli 2018 tot Aanpassing van het Besluit organisaties gerechtigd tot het benoemen van SER-leden in verband met de aanduiding van deze organisaties en het aantal te benoemen leden per organisatie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-07-2018 Staatscourant 2018, 38827 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 6 maart 2018, nr. 2018-0000029378, tot wijziging van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit Rijksschoonmaakorganisatie 2016

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-03-2018 Staatscourant 2018, 14036 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 22 januari 2018, 2018-0000002657, tot digitale vervanging archiefbescheiden Ministerie Sociale Zaken en Werkgelegenheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-01-2018 Staatscourant 2018, 4964 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 9 januari 2018, nr. 2017-0000200461, tot wijziging van het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit secretaris-generaal SZW 2009 en het Organisatie-, mandaat- en volmachtbesluit directie Communicatie 2011

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-01-2018 Staatscourant 2018, 1954 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid