Uw zoekopdracht heeft 424 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 november 2018, nr. FEZ/ 1418712, houdende wijziging van de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren onder meer in verband met de indexatie van de bezoldigingsmaxima voor het jaar 2019

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-11-2018 Staatscourant 2018, 65492 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (73 kB)

  Regeling van de Minister voor Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media van 9 maart 2018, nr. PO/FenV/1311119, houdende vaststelling van de bedragen personele bekostiging primair onderwijs voor het schooljaar 2018–2019 en het vaststellen van de bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het primair en voortgezet onderwijs schooljaar 2018–2019 (Eerste Regeling bekostiging personeel PO 2018–2019 en vaststelling bedragen voor ondersteuning van leerlingen in het PO en VO 2018–2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-03-2018 Staatscourant 2018, 15333 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Rectificatie van het Besluit tot het stellen van nadere eisen bij het schriftelijk indienen van verzoeken en gebruik van de elektronische weg bij verzoeken op grond van Wet openbaarheid van bestuur gepubliceerd in de Staatscourant van 5 oktober 2017, nr. 29631

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-10-2017 Staatscourant 2017, 29631 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 16 mei 2017, nr. 1190762, tot het stellen van nadere eisen bij het schriftelijk indienen van verzoeken en gebruik van de elektronische weg bij verzoeken op grond van Wet openbaarheid van bestuur

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-10-2017 Staatscourant 2017, 29631 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 augustus 2017 met kenmerk 1236565, houdende vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van het Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 8 juni 2017, kenmerk 1170646 houdende deelneming in de Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Limburg

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-08-2017 Staatscourant 2017, 48143 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 juli 2017, nr. EGI/1223547, tot aanwijzing van ambtenaren van de Erfgoedinspectie tot toezichthoudende ambtenaren Archiefwet 1995 en Archiefwet BES

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-07-2017 Staatscourant 2017, 41763 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (28 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 november 2016, nr. WJZ/1070633 (ID7765), houdende wijziging van de Regeling bezoldiging topfunctionarissen OCW-sectoren onder meer in verband met de vaststelling van de bezoldigingsmaxima in het onderwijs voor het jaar 2017 en doorvoering van diverse technische verbeteringen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-11-2016 Staatscourant 2016, 64023 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 14 november 2014, nr. BOA/692260, houdende de instelling van een ad hoc klachtadviescommissie in de zin van artikel 9:14 Algemene wet bestuursrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-11-2014 Staatscourant 2014, 33142 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 oktober 2014, nr. HO&S/674004, tot het intrekken van een drietal aanwijzingen van personen belast met het toezicht op de naleving van artikel 1.5 van de Wet studiefinanciering 2000

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2014 Staatscourant 2014, 30349 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 augustus 2013, nr. HO&S/538567, tot aanwijzing van personen belast met het toezicht op de naleving van artikel 1.5 van de Wet studiefinanciering 2000

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-09-2013 Staatscourant 2013, 24942 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap