Uw zoekopdracht heeft 12 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 22 mei 2019, kenmerk 2588607/19/DP&O, houdende wijzigingen van het Bezoldigings- en schadeloosstellingsregeling College van Toezicht collectieve beheersorganisaties voor auteurs- en naburige rechten in verband met actualisering

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-06-2019 Staatscourant 2019, 30138 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (189 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerpbesluit onderzoek in een geautomatiseerd werk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-02-2019 Staatscourant 2019, 5372 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 3. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister voor Rechtsbescherming van 11 februari 2019, nr. 2486896 tot ontslag en benoeming van een secretaris van de Commissie vennootschapsrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-02-2019 Staatscourant 2019, 8427 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 4. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Samenstelling Commissie van advies voor de zaken betreffende de burgerlijke staat en de nationaliteit, Ministerie van Veiligheid en Justitie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-01-2019 Staatscourant 2019, 4197 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Tijdelijke regeling van 20 september 2018, kenmerk 2320309, inzake de toepassing van de Wet politiegegevens op de verwerking van persoonsgegevens door buitengewoon opsporingsambtenaren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-10-2018 Staatscourant 2018, 54904 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 6. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming van 13 juni 2018 tot vaststelling van het CBS-formulier levenloos geboren kinderen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-06-2018 Staatscourant 2018, 34977 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 7. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Vacature Adviescommissie voor burgerlijk procesrecht, Ministerie van Justitie en Veiligheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-06-2018 Staatscourant 2018, 32393 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Opheffingsbesluit Begeleidingscommissie nieuwe werkwijze Landelijke Meldkamerorganisatie in oprichting

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-03-2018 Staatscourant 2018, 16188 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister voor Rechtsbescherming en de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 februari 2018, nr. 2210840, houdende instelling van de Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders (Instellingsregeling Commissie herijking tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders 2018)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-03-2018 Staatscourant 2018, 12472 Ministerie van Justitie en Veiligheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Justitie en Veiligheid van 12 februari 2018 tot aanwijzing van categorieën van personen, openbare diensten en rechtspersonen met een publiekrechtelijke taak op het terrein van politie, justitie of veiligheid, waarvoor de Politieacademie werkzaamheden kan verrichten op het gebied van het ontwikkelen en verzorgen van politieonderwijs, het ontwikkelen van kennis over de politie of de politietaak en het bijdragen aan de ontwikkeling van de uitoefening van de politietaak waarop het politieonderwijs is gericht (Aanwijzingsbesluit personen, andere openbare diensten of rechtspersonen waarvoor de Politieacademie werkzaamheden kan verrichten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-02-2018 Staatscourant 2018, 10133 Ministerie van Justitie en Veiligheid