Uw zoekopdracht heeft 126 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 27 november 2019 tot instelling van een toetsingscommissie buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst (Instellingsbesluit toetsingscommissie buitengewoon opsporingsambtenaar Belastingdienst 2019)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-12-2019 Staatscourant 2019, 69522 Ministerie van Financiën
 2. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister van Financiën, van 5 december 2018, nr. 2018-205996, tot instelling van de Werkgroep Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO) Koninkrijksrelaties (Instellingsbesluit werkgroep IBO Koninkrijksrelaties).

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-12-2018 Staatscourant 2018, 70316 Ministerie van Financiën
 3. Interne regelingen Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de directeur-generaal Belastingdienst van 5 december 2018, nr. 2018-211421 houdende vaststelling van het organisatiebesluit Directoraat-Generaal Belastingdienst 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-12-2018 Staatscourant 2018, 69946 Ministerie van Financiën
 4. Overig Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 1 oktober 2018, nr. 2018-000015942, houdende instelling van een Commissie van deskundigen BSN en btw-identificatienummer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-10-2018 Staatscourant 2018, 59959 Ministerie van Financiën
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (31 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 15 maart 2018, houdende regels voor periodiek evaluatieonderzoek (Regeling periodiek evaluatieonderzoek)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-03-2018 Staatscourant 2018, 16632 Ministerie van Financiën
 6. Interne regelingen Download icon PDF (9 kB)

  Besluit van de Minister van Financiën van 30 november 2017, kenmerk 2017-230670, houdende volmacht en machtiging aan de secretaris-generaal van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2017 Staatscourant 2017, 72589 Ministerie van Financiën
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Financiën van 5 oktober 2017, 2017-174962, directie Financiële Markten, tot vaststelling van het teken van de Koninklijke Nederlandse Munt en het teken van de Muntmeester (Regeling munttekens)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2017 Staatscourant 2017, 57681 Ministerie van Financiën
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit beperking openbaarheid

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-02-2017 Staatscourant 2017, 10625 Ministerie van Financiën
 9. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Financiën van 14 december 2016 tot instelling en bezoldiging van een Commissie onderzoek besturing Belastingdienst

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-01-2017 Staatscourant 2017, 2087 Ministerie van Financiën
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Financiën van 14 november 2016, houdende het vaststellen van de gelijkwaardige inspanning van decentrale overheden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-11-2016 Staatscourant 2016, 62977 Ministerie van Financiën