Uw zoekopdracht heeft 353 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Toestemming tot overdracht opsporingsvergunning aardwarmte Kwintsheul 2, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-11-2019 Staatscourant 2019, 62027 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 2. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie van publicatie in de Staatscourant van 10 juli 2019, nr. 39293, inzake Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 8 juli 2019, nr. WJZ/19157622, houdende benoeming en vergoeding van de voorzitter en de andere leden van de Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas en wijziging van het Instellingsbesluit Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas (Besluit benoeming en vergoeding leden Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas en wijziging van het instellingsbesluit)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2019 Staatscourant 2019, 39293 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 3. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 8 juli 2019, nr. WJZ/19157622, houdende benoeming en vergoeding van de voorzitter en de andere leden van de Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas en wijziging van het Instellingsbesluit Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas (Besluit benoeming en vergoeding leden Adviescommissie beoordeling normaal maatschappelijk risico in het kader van het verbod op laagcalorisch gas en wijziging van het instellingsbesluit).

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-07-2019 Staatscourant 2019, 39293 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 4. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Instemming met de wijziging opsporingsvergunning P10c en verlenging termijn vergunning en aanpassing werkprogramma, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-06-2019 Staatscourant 2019, 34891 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 5. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit instemming wijziging opsporingsvergunning P4, P7, blokdeel P8b verlenging termijn vergunning en aanpassing werkprogramma, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-06-2019 Staatscourant 2019, 34900 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 6. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 8 mei 2019, nr. WJZ/19103391, houdende wijziging van het Instellingsbesluit Commissie bijzondere situaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-05-2019 Staatscourant 2019, 27383 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 7. Interne regelingen Download icon PDF (6 kB)

  Volmacht en machtiging van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 26 april 2019, nr. WJZ/ 19092461, aan de Minister van Infrastructuur en Waterstaat inzake het verrichten van rechtshandelingen en overige handelingen die verband houden met inkoop(gerelateerde) taken ten behoeve van de Nederlandse Emissieautoriteit (Volmacht en machtiging Minister van Infrastructuur en Waterstaat inzake het verrichten van rechtshandelingen en overige handelingen die verband houden met inkoop (gerelateerde) taken ten behoeve van de Nederlandse Emissieautoriteit)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-05-2019 Staatscourant 2019, 24946 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 8. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving ontwerpbesluit aanvraag omgevingsvergunning van Geobrothers B.V. te Papendrecht voor inrichting Zevenbergen, Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-07-2018 Staatscourant 2018, 37542 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat, nr. DGETM-EI/18040175, houdende specifieke verdeling van taken en stemrechten in verband met Verordening (EU) 2017/1485 van de Commissie tot vaststelling van richtsnoeren betreffende het beheer van elektriciteitstransmissiesystemen (PB L 220)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-03-2018 Staatscourant 2018, 14753 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat
 10. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken en Klimaat van 11 december 2017, nr. FEZ / 17166690, houdende benoeming en vergoeding onafhankelijk extern lid Audit Committee EZK, de heer P.H. Draaisma

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-01-2018 Staatscourant 2018, 3531 Ministerie van Economische Zaken en Klimaat