Uw zoekopdracht heeft 805 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 januari 2020, nr. 2020-0000021639, houdende regels voor de subsidiëring van de Stichting Parlementaire Geschiedenis (Subsidieregeling Stichting Parlementaire Geschiedenis 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-02-2020 Staatscourant 2020, 4855 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Circulaires Download icon PDF (16 kB)

  Circulaire Aanpassing pensioenen en inhoudingen Appa, d.d. 18 december 2019, kenmerk 2019-0000606070

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2019 Staatscourant 2019, 70983 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Circulaires Download icon PDF (4 kB)

  Circulaire vergoeding reiskosten bij verzuimbegeleiding voormalige ambtenaren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2019 Staatscourant 2019, 70534 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Wijziging instellingsbesluit BIT

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-12-2019 Staatscourant 2019, 70576 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister voor de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst van 4 december 2019, nr. 2019-0000623511, tot het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging ter uitvoering van de Wet op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Tijdelijk Mandaatbesluit AIVD)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2019 Staatscourant 2019, 65933 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Interne regelingen Download icon PDF (4 kB)

  Besluit tot intrekking aanwijzing B3 status van inactieve B3-lichamen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2019 Staatscourant 2019, 66728 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister voor Milieu en Wonen van 18 november 2019, nr. 2019-0000554967 tot wijziging van de Tijdelijke regeling stimulering huisvesting vergunninghouders (indexering bedragen per 1 januari 2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-11-2019 Staatscourant 2019, 60753 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (128 kB)

  Advies Raad van State inzake wijziging van de Gemeentewet, de Provinciewet en de Comptabiliteitswet 2016 in verband met het afschaffen van de decentrale rekenkamerfunctie en het uitbreiden van de bevoegdheden van de rekenkamers (Wet versterking decentrale rekenkamers)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-11-2019 Staatscourant 2019, 59132 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (35 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 25 oktober 2019, nr. 2019-0000548588, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling WNT in verband met de verduidelijking van bezoldigingsgegevens en andere gegevens die openbaar gemaakt moeten worden en enkele andere wijzigingen en herstel van enkele omissies

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-10-2019 Staatscourant 2019, 59382 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (25 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 16 oktober 2019, nr. 2019-0000508235 tot wijziging van regelingen op het beleidsterrein van het Ministerie van BZK in verband met de invoering van de normalisering van de rechtspositie van ambtenaren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-10-2019 Staatscourant 2019, 58723 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties