Uw zoekopdracht heeft 71453 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Circulaires Download icon PDF (4 kB)

  Herpublicatie circulaire tegemoetkoming kosten beeldschermbril Rijk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2019 Staatscourant 2018, 2171 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Overig Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van het bestuur van het NWO-domein Exacte en Natuurwetenschappen van 19 juli 2019 tot wijziging van de call for proposals Living Labs in the Dutch Delta

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-09-2019 Staatscourant 2018, 42554 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 3. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Rectificatie call for proposals Physical Internet Reisbeurzenprogramma, Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-08-2019 Staatscourant 2018, 56139 Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (0 kB)

  Rectificatie van de wijziging van de Regeling zorgverzekering in verband met de geneesmiddelen daratumumab en abemaciclib (Stcrt. 2018, 47742)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-08-2019 Staatscourant 2018, 47742 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie: Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken in overeenstemming met de Minister van Justitie en Veiligheid en de Minister van Financiën van 22 februari 2018, nr. MinBuZa-2018.1070, tot aanwijzing van de heer Ibrahim ALI-ABDULLAH als persoon jegens wie de Sanctieregeling terrorisme 2007-II van toepassing is

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-07-2019 Staatscourant 2018, 11630 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 6. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie van ‘Inreisverboden vreemdelingen, Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)’, Staatscourant nr. 31377, d.d. 4 juni 2018

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-06-2019 Staatscourant 2018, 31377 Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie subsidieplafond eerste kwartaal 2019 Orange Knowledge Programme 2018–2022

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-03-2019 Staatscourant 2018, 67082 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Rectificatie Richtlijn voor strafvordering vliegen onder invloed

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-02-2019 Staatscourant 2018, 67907 Openbaar Ministerie (OM)
 9. Onteigeningen Download icon PDF (4 kB)

  Rectificatie van de publicatie van 10 december 2018 in de Staatscourant van het besluit van 5 november 2018, nr. 2018001959 tot aanwijzing van onroerende zaken ter onteigening in de gemeente Katwijk krachtens artikel 78 van de onteigeningswet (onteigeningsplan Trappenberg-Kloosterschuur)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-02-2019 Staatscourant 2018, 65418 Rijkswaterstaat
 10. Interne regelingen Download icon PDF (0 kB)

  Rectificatie: Regeling van de Minister voor Medische Zorg van , 1451011-184476-VGP, houdende wijziging van de Warenwetregeling doorberekening kosten levensmiddelensector 2017 in verband met aanpassing tarieven NVWA en COKZ

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-02-2019 Staatscourant 2018, 72272 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport