Uw zoekopdracht heeft 3455 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
  1. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

    Beneaming leden en foarsitter fan it Orgaan foar de Fryske taal

    Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
    02-01-2014 Staatscourant 2014, 99 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  2. Overig Download icon PDF (51 kB)

    SZW lijst van kankerverwekkende, mutagene, en voor de voortplanting giftige stoffen, Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

    Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
    02-01-2014 Staatscourant 2014, 6 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
  3. Overig Download icon PDF (3 kB)

    Vaststelling hoogst toelaatbare waarde geluidsbelasting voor gevels van woningen gelegen aan diverse wegen te Bussum, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

    Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
    02-01-2014 Staatscourant 2014, 63 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
  4. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

    Beneaming leden fan it Orgaan foar de Fryske taal

    Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
    02-01-2014 Staatscourant 2014, 102 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  5. Benoemingen en ontslagen Download icon PDF (1 kB)

    Benoeming leden van het Orgaan voor de Friese taal

    Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
    02-01-2014 Staatscourant 2014, 100 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
  6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (148 kB)

    Wijziging van de Postwet 2009 ter invoering van ex ante toezicht op een postvervoerbedrijf met aanmerkelijke marktmacht

    Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
    02-01-2014 Staatscourant 2014, 123 Ministerie van Economische Zaken
  7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (53 kB)

    Besluit van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 16 december 2013, nr. DDE-692/2013, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor het Private Sector Investeringsprogramma

    Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
    02-01-2014 Staatscourant 2014, 136 Ministerie van Buitenlandse Zaken
  8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

    Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 20 december 2013, nr. MinBuza.2013.355578, houdende wijziging van enkele sanctieregelingen

    Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
    02-01-2014 Staatscourant 2014, 119 Ministerie van Buitenlandse Zaken
  9. Vergunningen Download icon PDF (3 kB)

    Toestemming overdracht winningsvergunning koolwaterstoffen D18a, Ministerie van Economische Zaken

    Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
    02-01-2014 Staatscourant 2014, 117 Ministerie van Economische Zaken
  10. Ontheffingen Download icon PDF (9 kB)

    Beschikking, houdende ontheffing voor het beroepsmatig uitvoeren van vluchten met het onbemande luchtvaartuigsysteem Quest 300 zonder BVL, geluidscertificaat en BVB door Skeye B.V. voor vluchten te Texel

    Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
    02-01-2014 Staatscourant 2014, 93 Ministerie van Infrastructuur en Milieu