Uw zoekopdracht heeft 18 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 december 2014, 697014-130483-VGP, houdende wijziging van de Warenwetregeling vaststelling van tarieven voor retributies levensmiddelen 2008 in verband met aanpassing tarieven NVWA, COKZ en Agentschap CBG

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 36798 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (44 kB)

  Advies Raad van State betreffende besluit van ... tot wijziging van het Besluit gebruik meststoffen ter uitvoering van het vijfde actieprogramma Nitraatrichtlijn (ontwerptekst zoals aangeboden aan de afdeling advisering van de Raad van State)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-12-2014 Staatscourant 2014, 34965 Ministerie van Economische Zaken
 3. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Bekendmaking van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 21 november 2014, 687874-129264-VGP, inzake een wijziging van het Protocol voor het Regulier Overleg Warenwet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-12-2014 Staatscourant 2014, 33973 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 25 september 2014, 665308-126201-VGP, houdende wijziging van de Vrijstellingsregeling Portieverpakkingen dik-vloeibare melkprodukten (Warenwet) in verband met Verordening (EU) nr. 1169/2011

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-10-2014 Staatscourant 2014, 30887 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 27 oktober 2014, nr. WJZ/14165339, houdende wijziging van de Regeling dierlijke producten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-10-2014 Staatscourant 2014, 31149 Ministerie van Economische Zaken
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 9 oktober 2014, 655835-125055-VGP, houdende goedkeuring van de hygiënecode voor hygiënisch werken in visafslagen bij het sorteren en verwerken van visserijproducten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-10-2014 Staatscourant 2014, 29154 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 19 september 2014, 664078-126016-VGP, houdende goedkeuring van de hygiënecode voor de bierbrouwerijen 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2014 Staatscourant 2014, 26978 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Interne regelingen Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 7 augustus 2014, 648963-124382-VGP houdende vaststelling van regels inzake verplichte allergeneninformatie niet-voorverpakte levensmiddelen (Warenwetregeling allergeneninformatie niet-voorverpakte levensmiddelen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-09-2014 Staatscourant 2014, 25313 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 mei 2014, kenmerk 373123- 120938-VGP, houdende wijziging van een tweetal warenwetregelingen in verband met het aanwijzen van de herziene veiligheidscodes en het wijzigen van retributies

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-05-2014 Staatscourant 2014, 15148 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 16 april 2014, nr. WJZ/14015966, tot wijziging van het Besluit houdende beleidsregels omtrent openbaarmaking van controlegegevens door de NVWA

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-04-2014 Staatscourant 2014, 11872 Ministerie van Economische Zaken