Uw zoekopdracht heeft 9 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minster van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2014, 2014-0000157774, tot Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in het Buitenland 2015.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 36654 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2014, 2014-0000157840, tot Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland (Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 36656 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 december 2014, 2014-0000185641, tot vaststelling van de Regeling vrijwilligerswerk in de Werkloosheidswet (Regeling vrijwilligerswerk in de WW)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36337 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Bekendmaking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 2 december 2014, 2014-0000180836, houdende wijziging van de Reïntegratieregeling in verband met de indexering van het maximale bedrag dat als starterskrediet of borgtocht kan worden verstrekt voor het jaar 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2014 Staatscourant 2014, 35569 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (78 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Wet werk en bijstand teneinde de eis tot beheersing van de Nederlandse taal toe te voegen aan die wet (Wet taaleis WWB)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-07-2014 Staatscourant 2014, 21484 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 juli 2014, 2014-0000095491, tot intrekking van de Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 juli 2013, nr. 2013-0000094121 (Stcrt. 20486), tot vaststelling van een regeling voor werktijdverkorting en het recht op WW-uitkering bij langdurige perioden van winters weer en bij (andere) buitengewone omstandigheden (Regeling calamiteiten WW)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-07-2014 Staatscourant 2014, 20387 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 juni 2014, 2014-0000074073, tot wijziging van de bedragen genoemd in de IOAW en IOAZ met ingang van 1 juli 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-06-2014 Staatscourant 2014, 17205 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (27 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 19 februari 2014, 2014-0000017865, houdende voorwaarden voor de projectvoorstellen voor financiële middelen uit het Europees Globaliseringsfonds 2014–2020 (Subsidieregeling EGF 2014–2020)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-02-2014 Staatscourant 2014, 5468 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (29 kB)

  Advies Raad van State betreffende het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit bovenwettelijke uitkeringen bij werkloosheid van rechterlijke ambtenaren en het Besluit rechtspositie rechterlijke ambtenaren onder meer in verband met het aanpassen van de duur en hoogte van de bovenwettelijke uitkering

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-02-2014 Staatscourant 2014, 5214 Ministerie van Veiligheid en Justitie