Uw zoekopdracht heeft 18 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 18 december 2014, kenmerk 580388, houdende wijziging van de vergoeding van een gedragsverklaring aanbesteden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37950 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Adviezen Raad van State Download icon PDF (758 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet herziening tenuitvoerlegging strafrechtelijke beslissingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2014 Staatscourant 2014, 34583 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (16 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Besluit van 31 maart 1987, houdende vaststelling van een algemene maatregel van bestuur ter uitvoering van artikel 162, vierde lid, van het Wetboek van Strafvordering, in verband met verduidelijking aangifteplicht bij zorgfraude, met nota van toelichting

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2014 Staatscourant 2014, 35128 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Adviezen Raad van State Download icon PDF (240 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van Wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering en de Wet op de economische delicten in verband met het gebruik van elektronische processtukken (digitale processtukken Strafvordering)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2014 Staatscourant 2014, 34405 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (7 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp-besluit houdende regels inzake de schriftelijke mededeling van rechten ten behoeve van aangehouden verdachten (Besluit mededeling van rechten in strafzaken)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-12-2014 Staatscourant 2014, 34339 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (137 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering ter uitbreiding van het spreekrecht van slachtoffers en nabestaanden in het strafproces en wijziging van de Wet schadefonds geweldsmisdrijven ter uitbreiding van de mogelijkheid van uitkering aan nabestaanden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-11-2014 Staatscourant 2014, 33266 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (80 kB)

  Advies Raad van State inzake een ontwerp algemene maatregel van bestuur houdende wijziging van het Besluit DNA-onderzoek in strafzaken en het Besluit identiteitsvaststelling verdachten en veroordeelden in verband met de Wet herziening ten nadele

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2014 Staatscourant 2014, 27264 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (153 kB)

  Advies Raad van State betreffende het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Strafvordering tot vastlegging van het recht op bronbescherming bij vrije nieuwsgaring (bronbescherming in strafzaken)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-09-2014 Staatscourant 2014, 27248 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 21 augustus 2014, nr. 550380, houdende instelling van de Commissie modernisering Wetboek van Strafvordering (Instellingsbesluit Commissie modernisering Wetboek van Strafvordering)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-08-2014 Staatscourant 2014, 24582 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Circulaires Download icon PDF (1 kB)

  Verlenging Circulaire Strafrechtelijke Immuniteiten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2014 Staatscourant 2014, 23634 Ministerie van Veiligheid en Justitie