Uw zoekopdracht heeft 23 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 17 december 2014, nr. 594423, houdende wijziging van de tarieven van de ambtshandelingen van gerechtsdeurwaarders

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37544 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 17 december 2014, nr. 594723, houdende wijziging van de tarieven van de Regeling algemene onkostenvergoeding rechterlijke ambtenaren in verband met indexering 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37547 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 17 december 2014, nr. 594721, houdende wijziging van het Besluit rechtspositie leden gerechtsbesturen en Raad voor de rechtspraak

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37555 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 17 december 2014, nr. 451773, houdende wijziging van de Regeling pikettoelage rechterlijke ambtenaren

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37559 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Adviezen Raad van State Download icon PDF (18 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet rechtspositie ZSM

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-12-2014 Staatscourant 2014, 35136 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Adviezen Raad van State Download icon PDF (103 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur houdende rechtspositionele voorzieningen ten behoeve van binnen de rechterlijke organisatie werkzame rechterlijke en niet-rechterlijke ambtenaren in verband met de herziening van de gerechtelijke kaart en daarmee verband houdende reorganisaties (Besluit sociale maatregelen herziening gerechtelijke kaart)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-11-2014 Staatscourant 2014, 33734 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (89 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 4 november 2014, nr. 577811 houdende de invoering van de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren (Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-11-2014 Staatscourant 2014, 32149 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (542 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering en de Algemene wet bestuursrecht in verband met vereenvoudiging en digitalisering van het procesrecht

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-10-2014 Staatscourant 2014, 30579 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (207 kB)

  Advies Raad van State inzake het voorstel van wet tot wijziging van de Gerechtsdeurwaarderswet in verband met de evaluatie van het functioneren van de Koninklijke Beroepsorganisatie van Gerechtsdeurwaarders, alsmede de regeling van enkele andere onderwerpen in die wet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-10-2014 Staatscourant 2014, 30258 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 18 september 2014, nr. DGP/ARBVW 2014 - 559097, tot wijziging van de Regeling tegemoetkoming rechtskundige hulp politie in verband met de jaarlijkse indexering van bedragen aan de prijsontwikkeling

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-10-2014 Staatscourant 2014, 28287 Ministerie van Veiligheid en Justitie