Uw zoekopdracht heeft 53 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Vergunningen Download icon PDF (2 kB)

  Kernenergiewet-vergunning verleend aan Transrad NV/SA te Fleurus België, Ministerie van Economische Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 37609 Ministerie van Economische Zaken
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (95 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 december 2014, 2014-0000180143, tot wijziging van de Arbeidsomstandighedenregeling, Regeling stralingsbescherming werknemers 2014 en de Warenwetregelingen containers, drukapparatuur, explosieveilig materiaal, liften, machines en persoonlijke beschermingsmiddelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36339 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Vergunningen Download icon PDF (6 kB)

  Rectificatie Kennisgeving Kernenergiewet definitieve beschikking ‘Buitengebruikstelling en ontmanteling Lage Flux Reactor Petten’, Ministerie van Economische Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2014 Staatscourant 2014, 35654 Ministerie van Economische Zaken
 4. Vergunningen Download icon PDF (4 kB)

  Mededeling indexering bedragen Besluit vergoedingen Kernenergiewet, Ministerie van Economische Zaken

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2014 Staatscourant 2014, 35994 Ministerie van Economische Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 3 december 2014, nr. WJZ/14116122, tot wijziging van de Regeling beveiliging nucleaire inrichtingen en splijtstoffen in verband met het ontlasten van bepaalde vergunninghouders

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2014 Staatscourant 2014, 35429 Ministerie van Economische Zaken
 6. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Mededeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 2 december 2014, nr. IENM/BSK-2014/264386, inzake de terinzagelegging editie 2015–2016 van de Technische Voorschriften bij Annex 18 van het Verdrag van Chicago

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-12-2014 Staatscourant 2014, 35185 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (66 kB)

  Voorpublicatie van de vaststelling van nieuwe regels voor bepaalde gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen ter uitvoering van Verordening (EU) nr. 517/2014 van 16 april 2014 betreffende gefluoreerde broeikasgassen en een aantal daarmee verband houdende verordeningen en ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 1005/2009 van 16 september 2009 betreffende ozonlaagafbrekende stoffen (Besluit gefluoreerde broeikasgassen en ozonlaagafbrekende stoffen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-11-2014 Staatscourant 2014, 32981 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 8. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Multilaterale overeenkomst M280

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-11-2014 Staatscourant 2014, 32510 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Bekendmaking en besluit tot inwerkingtreding van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 3 november 2014, nr. IENM/BSK-2014/229688, van internationale besluiten met betrekking tot de veiligheid van zeeschepen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-11-2014 Staatscourant 2014, 31274 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Voorpublicatie van de ontwerpregeling tot wijziging van de Activiteitenregeling milieubeheer (opslag van afgewerkte olie in bovengrondse tanks)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-10-2014 Staatscourant 2014, 29274 Ministerie van Infrastructuur en Milieu