Uw zoekopdracht heeft 22 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 december 2014, 2014-0000181534, houdende wijziging van de bedragen, genoemd in de artikelen 1d en 1i van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen voor het jaar 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-12-2014 Staatscourant 2014, 35740 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (145 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 november 2014, 2014-0000166971, tot wijziging van de Regeling inburgering en het Voorschrift vreemdelingen 2000 in verband met enkele wijzigingen in de wijze van examineren bij het inburgeringsexamen en het basisexamen inburgering en enkele andere wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2014 Staatscourant 2014, 33927 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Adviezen Raad van State Download icon PDF (30 kB)

  Advies Raad van State betreffende besluit van ........ tot wijziging van het Besluit inburgering en het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met de toevoeging van een praktijkexamen ten behoeve van de oriëntatie op de Nederlandse arbeidsmarkt aan het onderdeel kennis van de Nederlandse samenleving en enkele andere wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-11-2014 Staatscourant 2014, 31592 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 27 augustus 2014, nr. MinBuza-2014.441388, tot wijziging van de Regeling op de consulaire tarieven met betrekking tot mvv-verlening ten behoeve van minderjarigen en rijksvoorschotverlening

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-09-2014 Staatscourant 2014, 24922 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 22 augustus 2014, nummer 552432, tot wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderddertigste wijziging)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-08-2014 Staatscourant 2014, 24634 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 11 juli 2014, nummer 539766, tot wijziging van het Voorschrift Vreemdelingen 2000 (honderdnegenentwintigste wijziging)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-07-2014 Staatscourant 2014, 20666 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Adviezen Raad van State Download icon PDF (23 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 (afschaffing meldplicht EU-burgers)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2014 Staatscourant 2014, 20623 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Interne regelingen Download icon PDF (54 kB)

  Bevoegdhedenregeling COA

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-07-2014 Staatscourant 2014, 20613 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Adviezen Raad van State Download icon PDF (42 kB)

  Advies Raad van State inzake het ontwerp van een algemene maatregel van bestuur tot wijziging van het Vreemdelingenbesluit 2000 in verband met aanpassing van de regels over het toezicht ter bestrijding van illegaal verblijf na grensoverschrijding

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2014 Staatscourant 2014, 19759 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 juni 2014, 2014-0000082979, tot wijziging van de Regeling vaststelling bedragen Remigratiewet en de Remigratieregeling in verband met de toevoeging van Oezbekistan als bestemmingsland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-06-2014 Staatscourant 2014, 17085 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid