Uw zoekopdracht heeft 51 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (0 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 30 december 2014, nr. WJZ/14207902, houdende intrekking van de Regeling maatregelen bestrijding vogelgriep Zoeterwoude 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 38084 Ministerie van Economische Zaken
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 8 december 2014, nr. WJZ/14011574, tot kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw (Regeling kostenverevening reductie CO2-emissies glastuinbouw)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 36114 Ministerie van Economische Zaken
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 11 december 2014, nr. WJZ / 14200818, tot wijziging van de Regeling uitvoering GMO groenten en fruit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 36018 Ministerie van Economische Zaken
 4. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 22 december 2014, nr. WJZ/14208909, houdende wijziging van Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 1 oktober 2014, nr. WJZ/14155861, tot vaststelling van maximale steunbedragen op basis van de Regeling Uitvoering GMO groenten en fruit en de uitvoeringsregeling bijzondere Europese maatregelen inzake Russische boycot groenten en fruit

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 37936 Ministerie van Economische Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (40 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 15 december 2014, nr. WJZ / 14183877, tot wijziging van de Regeling nationale EZ-subsidies en de Regeling openstelling EZ-subsidies 2014 (Garantstelling landbouwondernemingen werkkapitaal)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2014 Staatscourant 2014, 36086 Ministerie van Economische Zaken
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 11 december 2014, nr. WJZ / 14180549, houdende een vrijstelling voor het jaar 2014 van het verbod, bedoeld in artikel 33a, eerste lid, van de Meststoffenwet, voor landbouwers die bepaalde diersoorten houden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2014 Staatscourant 2014, 35990 Ministerie van Economische Zaken
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (153 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 11 december 2014, nr. WJZ/14194346, houdende de uitvoering van het gemeenschappelijke landbouwbeleid voor wat betreft de rechtstreekse betalingen en het randvoorwaardenbeleid (Uitvoeringsregeling rechtstreekse betalingen GLB)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2014 Staatscourant 2014, 36127 Ministerie van Economische Zaken
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (53 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 25 november 2014, nr. WJZ/14191034, houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling Meststoffenwet in verband met het verplicht stellen van een onlosmakelijke verbinding tussen AGR/GPS-apparatuur en het transportmiddel bij het vervoer van vaste mest en de toevoeging van de mestkorrels als verwerking van dierlijke meststoffen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2014 Staatscourant 2014, 33926 Ministerie van Economische Zaken
 9. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Kennisgeving van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 25 november 2014, nr. WJZ / 14186201, ingevolge de artikelen 21a en 49a van het Uitvoeringsbesluit pacht en 3a van het Vergoedingenbesluit Kamer voor de Binnenvisserij 1975

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2014 Staatscourant 2014, 34508 Ministerie van Economische Zaken
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 25 november 2014, nr. WJZ/14185744, tot wijziging van de Regeling GLB-inkomenssteun 2006 in verband met een lineaire korting voor betalingen over 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-11-2014 Staatscourant 2014, 34222 Ministerie van Economische Zaken