Uw zoekopdracht heeft 16 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken van 18 december 2014, nr. WJZ/14208260, houdende instelling van de Commissie van Toezicht Centrum voor Veilig Wonen (Instellingsbesluit Commissie van Toezicht Centrum voor Veilig Wonen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 37777 Ministerie van Economische Zaken
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 10 december 2014, nr. 2014-0000634941, tot wijziging van de bijlagen II en IV bij het Besluit beheer sociale-huursector

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36394 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 10 december 2014, CZW 2014-0000626454 tot het technisch wijzigen van een aantal ministeriële regelingen ten gevolge van de inwerkingtreding van de Huisvestingswet 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36320 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Vaststelling van de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting in de gemeente Tilburg, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2014 Staatscourant 2014, 33830 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Convenanten Download icon PDF (7 kB)

  Intentieverklaring RegioBank en het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties met betrekking tot leefbaarheid in krimp- en anticipeergebieden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  10-12-2014 Staatscourant 2014, 35629 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Bekendmaking inzake Wet geluidhinder ‘Kruisweg en Rijksweg’ te Wittem, gemeente Gulpen-Wittem, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-12-2014 Staatscourant 2014, 34532 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 25 november 2014, nr. 2014-602374, houdende wijziging van de Regeling bezoldigingsmaxima topfunctionarissen toegelaten instellingen volkshuisvesting 2014 in verband met de vaststelling van de bezoldigingsmaxima voor het jaar 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  28-11-2014 Staatscourant 2014, 34229 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Adviezen Raad van State Download icon PDF (48 kB)

  Advies Raad van State betreffende besluit van ............ tot wijziging van het Besluit uitvoering Crisis- en herstelwet (achtste tranche)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-11-2014 Staatscourant 2014, 32343 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 9. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Vaststelling van de ten hoogste toelaatbare waarde van de geluidsbelasting van de gevels van woningen die liggen binnen de geluidszone rond het industrieterrein ‘Westpoort’ te Amsterdam, Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-11-2014 Staatscourant 2014, 31447 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (104 kB)

  Regeling van de Minister voor Wonen en Rijksdienst van 15 oktober 2014, nr. 2014-0000550225, tot wijziging van de Regeling energieprestatie gebouwen in verband met het vaststellen van nadere voorschriften omtrent het afgeven van energielabels ter implementatie van de artikelen 3, 11, eerste tot en met vierde lid, 12 en 17 van richtlijn 2010/31/EU van het Europees Parlement en de Raad van 19 mei 2010 betreffende de energieprestatie van gebouwen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-10-2014 Staatscourant 2014, 29575 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties