Uw zoekopdracht heeft 22 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 18 december 2014, CZW/S&B nr. 2014-0000672461, tot wijziging van de Regeling uitzettingen en derivaten decentrale overheden in verband met de nadere invulling van het prudent gebruik van derivaten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 36912 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (67 kB)

  Omzetbelasting. Administratieve-, facturerings- en andere verplichtingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2014 Staatscourant 2014, 36166 Ministerie van Financiën
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Financiën van 9 december 2014, FM 2014/1894 M, directie Financiële Markten, houdende intrekking en aanwijzing van een systeem en een systeemexploitant in de zin van artikel 212a Faillissementswet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2014 Staatscourant 2014, 36116 Ministerie van Financiën
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (43 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 10 november 2014, kenmerk: nr. FM/2014/1655 M, tot wijziging van de Tijdelijke regeling hypothecair krediet in verband met de vaststelling van de inkomenstabellen voor 2015 en een verduidelijking van de systematiek voor de berekening van de financieringslast en de toegestane financieringslast (Wijziging Tijdelijke regeling hypothecair krediet)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-11-2014 Staatscourant 2014, 32620 Ministerie van Financiën
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Schenkbelasting. Toepassing van de tijdelijk verruimde vrijstelling voor de schenking voor de woning in aanbouw

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-11-2014 Staatscourant 2014, 32842 Ministerie van Financiën
 6. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Beleidsregel van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 7 oktober 2014, kenmerk 567345, betreffende de verlening van kansspelvergunningen op grond van artikelen 3, 14a, 15, 23 en 27a van de Wet op de kansspelen (Beleidsregel aanvragen kansspelvergunningen)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-10-2014 Staatscourant 2014, 28930 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (29 kB)

  Regeling van de Minister van Financiën van 15 augustus 2014 houdende regels voor periodiek evaluatieonderzoek (Regeling Periodiek Evaluatieonderzoek)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-09-2014 Staatscourant 2014, 27142 Ministerie van Financiën
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van 15 september 2014 houdende vaststelling van de bestanddelen van de beeldenaar van de munten van vijf en tien euro ‘Kinderdijkse Molens’ die in 2014 worden uitgegeven in de thematische serie Nederlands Werelderfgoed

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2014 Staatscourant 2014, 26993 Ministerie van Financiën
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluit bedragen per eenheid gemeentefonds 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-09-2014 Staatscourant 2014, 26801 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluit bedragen per eenheid provinciefonds 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-09-2014 Staatscourant 2014, 26816 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties