Uw zoekopdracht heeft 9 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit tot vaststelling van de bedragen per eenheid voor de uitkering uit het provinciefonds over het uitkeringsjaar 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-12-2014 Staatscourant 2014, 34250 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 november 2014, nr. 2014-0000602930, DCB/CZW/S&B, houdende aanpassing van het bedrag voor provincies in het Vergoedingenbesluit Wet Nationale ombudsman 2006 in verband met het herstel van een foutieve vaststelling op 4 november 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-11-2014 Staatscourant 2014, 32664 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 17 september 2014, nr. 2014-0000496226, houdende wijziging van de Subsidieregeling Kenniscentrum Europa Decentraal 2013 (aanpassing subsidiedoel en bevoorschotting)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-09-2014 Staatscourant 2014, 26857 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Kennisgeving terinzagelegging ontwerpbesluit bedragen per eenheid provinciefonds 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-09-2014 Staatscourant 2014, 26816 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Overig Download icon PDF (2 kB)

  Vacature commissaris van de Koning van de provincie Utrecht, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-09-2014 Staatscourant 2014, 25278 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 6. Convenanten Download icon PDF (3 kB)

  Verlenging en wijziging Convenant met IPO/provincies m.b.t. stimuleringsmaatregel asbestdak eraf, zonnepanelen erop

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-07-2014 Staatscourant 2014, 18853 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (6 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 juni 2014, nr. 2014-0000305808, tot wijziging van de Regeling rechtspositie commissarissen van de Koning en de Regeling rechtspositie burgemeesters in verband met de harmonisering en modernisering van de rechtspositie van decentrale politieke ambtsdragers

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-06-2014 Staatscourant 2014, 18059 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 8. Overig Download icon PDF (4 kB)

  Jaaroverzicht gemeentelijke herindelingen en grenscorrecties per 1 januari 2014, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-04-2014 Staatscourant 2014, 10949 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 9. Overig Download icon PDF (1 kB)

  Preventieve melding begroting 2014, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-01-2014 Staatscourant 2014, 701 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties