Uw zoekopdracht heeft 221 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken van 18 december 2014, nr. WJZ/14200598, houdende regels inzake mandaat, volmacht en machtiging aan de Minister van Infrastructuur en Milieu betreffende besluiten en overige handelingen op grond van de Kernenergiewet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 36684 Ministerie van Economische Zaken
 2. Interne regelingen Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken van 16 december 2014, nr. WJZ/14179600, houdende wijziging van het Besluit mandaat en machtiging directeur Agentschap College ter Beoordeling van Geneesmiddelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 36673 Ministerie van Economische Zaken
 3. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken van 16 december 2014, nr. WJZ/14201006, aan de directeur van het Centraal Orgaan voor Kwaliteitsaangelegenheden in de Zuivel inzake het verlenen van mandaat en machtiging voor het verlenen van ontheffing van de verplichting bedoeld in artikel 2.40 van de Regeling dierlijke producten (Besluit mandaat en machtiging directeur COKZ inzake ontheffing van de verplichting bedoeld in artikel 2.40 van de Regeling dierlijke producten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 36665 Ministerie van Economische Zaken
 4. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken van 16 december 2014, nr. WJZ/14201034, houdende wijziging van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging keuringsdiensten 2013 in verband met het verlenen van mandaat, volmacht en machtiging voor het opleggen van een last onder bestuursdwang aangaande de teelt van landbouwgewassen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 36674 Ministerie van Economische Zaken
 5. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken van 16 december 2014, nr. WJZ/14197159, houdende regels inzake de verlening van mandaat en machtiging aan de Algemeen Directeur van de Dienst Wegverkeer (RDW) betreffende aangelegenheden die verband houden met de afgifte van een certificaat voor vervoermiddelen bestemd voor het transport van dieren (Besluit mandaat en machtiging RDW afgifte certificaat voor vervoermiddelen dierentransport)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 36666 Ministerie van Economische Zaken
 6. Interne regelingen Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken van 16 december 2014, nr. WJZ/14200419, houdende regels inzake het verlenen van mandaat en machtiging aan de directeur van het Agentschap Centraal Informatiepunt Beroepen Gezondheidszorg (CIBG) betreffende aangelegenheden die verband houden met de toelating, registratie en doorhaling van de uitoefening van de diergeneeskunde (Besluit mandaat en machtiging directeur CIBG inzake toelating, registratie en doorhaling van de uitoefening van de diergeneeskunde)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 36669 Ministerie van Economische Zaken
 7. Interne regelingen Download icon PDF (107 kB)

  Besluit van de Minister van Economische Zaken van 18 december 2014, nr. WJZ/14203476, houdende regels inzake de verlening van mandaat, volmacht en machtiging voor het Ministerie van Economische Zaken 2015 (Besluit mandaat, volmacht en machtiging EZ 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-12-2014 Staatscourant 2014, 36678 Ministerie van Economische Zaken
 8. Interne regelingen Download icon PDF (14 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 17 december 2014, nr. IENM/BSK-2014/244431, tot wijziging van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012 in verband met periodieke actualisatie voor 2015 ten gevolge van veranderingen in de organisatie van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 37291 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 9. Interne regelingen Download icon PDF (21 kB)

  Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 23 december 2014, nr. 2014-0000645180, houdende vaststelling van beleidsregels inzake de toepassing van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector met ingang van 1 januari 2015 (Beleidsregels toepassing WNT 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 36754 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 10. Interne regelingen Download icon PDF (1 kB)

  Besluit van de directeur Planbureau voor de Leefomgeving, van 18 december 2014, nr. IENM/BSK-2014/262846, tot wijziging van het Ondermandaatbesluit Planbureau voor de Leefomgeving 2012 naar aanleiding van actualisatie van het Organisatie- en mandaatbesluit Infrastructuur en Milieu 2012 voor 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 37302 Ministerie van Infrastructuur en Milieu