Uw zoekopdracht heeft 1216 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (53 kB)

  Besluit van de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 16 december 2013, nr. DDE-692/2013, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor het Private Sector Investeringsprogramma

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2014 Staatscourant 2014, 136 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Regeling van de Minister van Buitenlandse Zaken van 20 december 2013, nr. MinBuza.2013.355578, houdende wijziging van enkele sanctieregelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2014 Staatscourant 2014, 119 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de minister van Buitenlandse Zaken en de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking van 19 december 2013, nr. MinBuZa-2013.354748, tot vaststelling van een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Subsidieplafond Sarajevo 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2014 Staatscourant 2014, 92 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, van 8 december 2013, nr. DUO/OND/ODS-2013/45439 M, houdende wijziging van de Regeling aanpassing stichtings- en opheffingsnormen voor het basisonderwijs 2013 in verband met een rectificatie van bijlage 2 bij die regeling

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-01-2014 Staatscourant 2014, 96 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Besluit van de Minister-President, de Minister van Algemene Zaken, de Minister van Infrastructuur en Milieu en de Minister van Defensie, van 20 december 2013, nr. IENM/BSK-2013/304193, tot wijziging van het Besluit gebruik van het regeringsvliegtuig en luchtvaartuigen van de krijgsmacht in verband met de troonswisseling en de aanpassing van de franchise voor het koninklijk huis

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  06-01-2014 Staatscourant 2014, 188 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Wijziging van het Besluit gespen Herinneringsmedaille Vredesoperaties

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-01-2014 Staatscourant 2014, 209 Ministerie van Defensie
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling houdende wijziging van de Regeling immunisatie militairen 2002

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-01-2014 Staatscourant 2014, 208 Ministerie van Defensie
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 6 januari 2013, nr. 463314, houdende wijziging van de vergoedingen voor rechtsbijstandverleners

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-01-2014 Staatscourant 2014, 532 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 januari 2014, 2014-0000003574, tot aanwijzing van Liftinstituut B.V. als aangewezen instelling en als aangewezen aangemelde instelling in het kader van het Warenwetbesluit liften.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-01-2014 Staatscourant 2014, 1248 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Beschikking van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 januari 2014, 2014-0000003576, tot aanwijzing van Liftinstituut B.V. als aangewezen aangemelde instelling in het kader van het Warenwetbesluit machines

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-01-2014 Staatscourant 2014, 1253 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid