Uw zoekopdracht heeft 20 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 16 december 2014, nr. 590335 houdende wijziging van het Instellingsbesluit Transitiecommissie Stelselherziening Jeugd in verband met een wijziging van de instellingsduur van deze commissie

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 37685 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 12 december 2014, kenmerk 700430-130986-WJZ, houdende aanwijzing van toezichthoudende ambtenaren, bedoeld in artikel 9.2, eerste lid, en artikel 9.4, eerste lid, van de Jeugdwet en artikel 4.3.1, eerste lid, van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 (Aanwijzingsbesluit toezichthoudende ambtenaren Jeugdwet en Wmo 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2014 Staatscourant 2014, 36920 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 12 december 2014, kenmerk 701873-131199-J, houdende de aanwijzing van een vervoerder in de gesloten jeugdhulp als bedoeld in de Jeugdwet (Besluit aanwijzing vervoerder in de gesloten jeugdhulp)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 36924 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2014, houdende wijziging van de Subsidieregeling opvang kinderen van ouders met trekkend/varend bestaan

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 36780 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (0 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 12 december 2014, kenmerk 694624-130150-WJZ, houdende nadere regels op grond van de Jeugdwet (Regeling Jeugdwet)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 36816 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 11 december 2014, Kenmerk 698346-130648-J, houdende indexering van de ouderbijdrage jeugdhulp 2015 (Regeling indexering ouderbijdrage jeugdhulp 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 36564 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (52 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 8 december 2014, nr. 590600, houdende regels omtrent de verzending en ontvangst van berichten inzake jeugdhulp, kinderbeschermingsmaatregelen en jeugdreclassering (Regeling justitiële keteninformatisering Jeugdwet)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-12-2014 Staatscourant 2014, 36270 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 10 november 2014, kenmerk 677728-127836-J, houdende regels voor het eenmalig subsidiëren van huisvestingslasten van aanbieders van gesloten jeugdhulp (Subsidieregeling huisvestingslasten gesloten jeugdhulp 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-11-2014 Staatscourant 2014, 33044 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, van 2 oktober 2014, kenmerk 548420, houdende vaststelling van normbedragen ten behoeve van de vaststelling van de uitkering bureau jeugdzorg (Regeling normbedragen jeugdzorg 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-10-2014 Staatscourant 2014, 30149 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 15 oktober 2014, kenmerk 671857-126837-J, houdende regels voor de subsidieverstrekking aan organisaties in verband met saneringskosten leegstand gesloten jeugdhulp (Subsidieregeling sanering leegstand gesloten jeugdhulp)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-10-2014 Staatscourant 2014, 29722 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport