Uw zoekopdracht heeft 8 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 9 december 2014, nr. 2014-0000657849, houdende wijziging van de Regeling basisregistratie personen ter indexering van de vergoedingen voor een verstrekking uit het centraal archief van overledenen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36281 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 26 november 2014, kenmerk 690035-129470-WJZ, houdende wijziging van de Regeling Geneesmiddelenwet in verband met aanpassing tarieven CBG

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-12-2014 Staatscourant 2014, 34734 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 12 september 2014, kenmerk 664010-126012-WJZ, houdende verlening van een ontheffing ex artikel 40, derde lid, onderdeel g, van de Geneesmiddelenwet, aan het RIVM

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-09-2014 Staatscourant 2014, 26264 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (22 kB)

  Voorhang wijziging van enkele besluiten op het terrein van de volksgezondheid in verband met het aanbrengen van wetstechnische aanpassingen in deze besluiten (Reparatiebesluit VWS 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-07-2014 Staatscourant 2014, 17511 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van 26 juni 2014, kenmerk 613937-122680-Z, houdende wijziging van de bijlagen 1 en 2 van de Regeling zorgverzekering in verband met de maandelijkse wijziging van de aanspraak op geregistreerde geneesmiddelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-07-2014 Staatscourant 2014, 18635 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Voorhang ontwerp besluit medische hulpmiddelen in verband met een verbod op de toepassing van permanente rimpelvullers anders dan voor reconstructieve doeleinden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-07-2014 Staatscourant 2014, 16987 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (17 kB)

  Beleidsregels van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 27 maart 2014, kenmerk 336714-118094-GMT, inzake gunstbetoon als bedoeld in artikel 94 van de Geneesmiddelenwet (Beleidsregels gunstbetoon Geneesmiddelenwet)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-04-2014 Staatscourant 2014, 9496 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 december 2013, kenmerk Z-182254-115183, houdende wijziging van de bijlagen 1 en 2 van de Regeling zorgverzekering in verband met de maandelijkse wijziging van de aanspraak op geregistreerde geneesmiddelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-01-2014 Staatscourant 2014, 1433 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport