Uw zoekopdracht heeft 24 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (51 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 december 2014, 2014-0000184171, tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de Wet aanpassing financieel toetsingskader

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 36799 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 december 2014, 2014-0000185391, tot wijziging van de Regeling Participatiewet, IOAW en IOAZ met betrekking tot de aanspraak op vakantietoeslag met ingang van 1 januari 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  23-12-2014 Staatscourant 2014, 37055 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 12 december 2014, 2014-0000184977, tot vaststelling van regels over de berekening van de arbeidsduur en aanwijzing van vaste en variabele looncomponenten op grond van het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding (Regeling looncomponenten en arbeidsduur)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 36823 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (39 kB)

  Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 december 2014, nr. 2014-0000 104920, houdende regels over de bezoldiging en de uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband in de zin van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector (Uitvoeringsregeling WNT)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36379 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (13 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 10 december 2014, 2014-0000184831, tot wijziging van Bijlage I en II bij de Regeling uitvoering Wet arbeid vreemdelingen 2014 in verband met enkele technische wijzigingen, verduidelijking van het minimumloon, en aanpassing aan het Young Workers Exchange Program dat voortvloeit uit het Memorandum of Understanding tussen Canada en Nederland

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36372 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 december 2014, nr. 2014-0000178931, houdende herziening van het afkoopbedrag pensioenaanspraken voor het jaar 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-12-2014 Staatscourant 2014, 35738 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 december 2014, 2014-0000181534, houdende wijziging van de bedragen, genoemd in de artikelen 1d en 1i van het Besluit uitvoering Wet arbeid vreemdelingen voor het jaar 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-12-2014 Staatscourant 2014, 35740 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 17 november 2014, nr. MBO/685899, houdende de wijziging van de Regeling versterking van salarismix leraren middelbaar beroepsonderwijs in de Randstadregio’s in verband met het verstrekken van aanvullende bekostiging in 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-11-2014 Staatscourant 2014, 33746 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 november 2014, 2014-0000102276, tot wijziging van het Ontslagbesluit inzake de opzegging van de arbeidsverhouding met een payrollwerknemer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-11-2014 Staatscourant 2014, 33286 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Rectificatie Regeling van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 27 oktober 2014, nr. 2014-58158, houdende wijziging van de bedragen met betrekking tot het wettelijke bezoldigingsmaximum van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector voor 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  25-11-2014 Staatscourant 2014, 30948 Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties