Uw zoekopdracht heeft 18 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 17 december 2014, nr. IENM/BSK-2014/265827, tot wijziging van de Regeling maximumtarief en bekendmaking tarieven taxivervoer in verband met de indexering voor het jaar 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 37374 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 12 december 2014, nr. IENM/BSK-2014/260724, tot wijziging van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai en de Regeling vaststelling subsidieplafond sanering verkeerslawaai 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2014 Staatscourant 2014, 35624 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 1 december 2014, nr. IENM/BSK-2014/245640, houdende wijziging Uitvoeringsregeling en beleidsregel BDU verkeer en vervoer

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  02-12-2014 Staatscourant 2014, 34261 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 12 november 2014, nr. IENM/BSK-2014/235889, tot wijziging van de Subsidieregeling sanering verkeerslawaai

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-11-2014 Staatscourant 2014, 31998 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 14 november 2014, nr. IENM/BSK-2014/244195 tot wijziging van de Regeling erkenning bedrijfsvoorraad (wilsverklaring voorafgaand aan tenaamstelling)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  17-11-2014 Staatscourant 2014, 31886 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Besluit van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 31 oktober 2014, nr. 673806, houdende de instelling van de Taskforce beter benutten onderwijs en openbaar vervoer (Instellingsbesluit Taskforce beter benutten onderwijs en openbaar vervoer)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-11-2014 Staatscourant 2014, 32128 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (191 kB)

  Besluit van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 3 september 2014, nr. IENM/BSK-2014/89247 tot vaststelling van beleid ten aanzien van de beoordeling van externe veiligheid bij de vaststelling van tracébesluiten voor de aanleg of wijziging van landelijke infrastructuur en van verkeersbesluiten (Beleidsregels EV-beoordeling tracébesluiten)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-10-2014 Staatscourant 2014, 25839 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 20 augustus 2014, nr. IENM/BSK-2014/162981, houdende aanwijzing van het station Amsterdam-Sloterdijk als terminal als bedoeld in Verordening (EU) nr. 181/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 16 februari 2011 betreffende de rechten van autobus- en touringcarpassagiers en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 2006/2004

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2014 Staatscourant 2014, 23493 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu van 20 augustus 2014, nr. IENM/BSK-2014/150188, houdende wijziging van het Besluit aanwijzing toezichthouders en opsporingsambtenaren Inspectie Leefomgeving en Transport betreffende vervoerswetgeving

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-08-2014 Staatscourant 2014, 23496 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 11 juli 2014, nr. IENM/BSK-2014/142179, houdende de vaststelling van regels betreffende het legitimatiebewijs voor gehandicapten (Regeling OV-begeleiderskaart)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-07-2014 Staatscourant 2014, 19829 Ministerie van Infrastructuur en Milieu