Uw zoekopdracht heeft 9 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minster van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2014, 2014-0000157774, tot Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in het Buitenland 2015.

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 36654 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 11 december 2014, 2014-0000157840, tot Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland (Regeling aanwijzing volkenrechtelijke organisaties in Nederland 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 36656 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 26 november 2014, 2014-0000171851, houdende vervanging van het bedrag van de tegemoetkoming arbeidsongeschikten, genoemd in de artikelen 63a van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen, 65l van de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering, 67i van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen en 3:75 van de Wet arbeidsongeschiktheidsvoorziening jonggehandicapten, voor het jaar 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-12-2014 Staatscourant 2014, 34507 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 juni 2014, 2014-0000084526, houdende wijziging van het bedrag van de tegemoetkoming arbeidsongeschikten, genoemd in de artikelen VI tot en met IX van de Wet van 6 juni 2014 tot afschaffing van de algemene tegemoetkoming voor chronisch zieken en gehandicapten, de compensatie voor het verplicht eigen risico, de fiscale aftrek van uitgaven voor specifieke zorgkosten en de tegemoetkoming specifieke zorgkosten en wijziging van de grondslag van de tegemoetkoming voor arbeidsongeschikten (Stb. 259) voor het jaar 2014 en enkele technische wijzigingen in de Regeling Wfsv

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-07-2014 Staatscourant 2014, 19799 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (43 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 3 juli 2014,2014-0000089983, tot Wijziging van de Subsidieregeling ESF 2014-2020 in verband met het toevoegen van hoofdstuk IV en investeringsprioriteit B aan de regeling en enkele technische wijzigingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-07-2014 Staatscourant 2014, 19322 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (40 kB)

  Voorpublicatie wijziging Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  05-06-2014 Staatscourant 2014, 15449 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (95 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 21 maart 2014, nr. 2014-0000018380, tot het opnieuw vaststellen van de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers teneinde deze uit te breiden met Asbestose (Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-03-2014 Staatscourant 2014, 8920 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Beleidsregel van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 23 januari 2014, 2014-0000011942, houdende vaststelling van de periode van onafgebroken arbeidsongeschiktheid op grond van artikel 5, eerste lid, van de Wet ziekteverzekering BES (Beleidsregel expiratie uitkering ziekengeld)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  07-02-2014 Staatscourant 2014, 3334 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 24 januari 2014, 2014-0000009741, tot wijziging van artikel 6 van de Regeling werkzaamheden, administratieve voorschriften en kosten eigenrisicodragen ZW

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-01-2014 Staatscourant 2014, 2555 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid