Uw zoekopdracht heeft 9 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (51 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17 december 2014, 2014-0000184171, tot wijziging van de Regeling Pensioenwet en Wet verplichte beroepspensioenregeling in verband met de Wet aanpassing financieel toetsingskader

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 36799 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 december 2014, nr. 2014-0000178931, houdende herziening van het afkoopbedrag pensioenaanspraken voor het jaar 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-12-2014 Staatscourant 2014, 35738 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 4 december 2014, 2014-0000178314, tot wijziging van de Tijdelijke regeling inkomensondersteuning AOW-pensioengerechtigden om de financiering en verantwoording van de uitvoering door de SVB te regelen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  12-12-2014 Staatscourant 2014, 35676 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Bekendmaking van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 20 november 2014, betreffende aanpassing van het bedrag in de Tijdelijke regeling inkomensondersteuning AOW-pensioengerechtigden per 1 januari 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-12-2014 Staatscourant 2014, 34266 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 15 september 2014, 2014-0000131428, tot wijziging van de Regeling scholing en plaatsing oudere werkloze

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-09-2014 Staatscourant 2014, 26414 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (27 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 30 juni 2014, nr. 2014-0000087630, tot vaststelling van een tijdelijke regeling voor de inkomensondersteuning van AOW-pensioengerechtigden (Tijdelijke regeling inkomensondersteuning AOW-pensioengerechtigden)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  03-07-2014 Staatscourant 2014, 18752 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 mei 2014, nr. 2014-0000063555, tot vaststelling van de rijksbijdrage voor het Ouderdomsfonds en van de bijzondere rijksbijdrage voor het Nabestaandenfonds voor het jaar 2014

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  21-05-2014 Staatscourant 2014, 13968 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (9 kB)

  Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 18 februari 2014, 2014-0000020505 tot wijziging van het Ontslagbesluit inzake regels voor AOW-gerechtigden in geval van bedrijfseconomisch ontslag

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  26-02-2014 Staatscourant 2014, 5210 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van 23 januari 2014, Kenmerk 188527-115995-DMO, houdende vaststelling van de rekenfactor ingevolge de Wet buitengewoon pensioen 1940–1945 en de Wet buitengewoon pensioen zeelieden-oorlogsslachtoffers voor het jaar 2013

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-01-2014 Staatscourant 2014, 2462 Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport