Uw zoekopdracht heeft 7 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 3 november 2014, nr. IenM/BSK-2014/222605 houdende wijziging van de Uitvoeringsregeling Kadasterwet 1994 in verband met perceelsvorming met voorlopige grenzen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-11-2014 Staatscourant 2014, 29269 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu, van 27 oktober 2014, nr. IENM/BSK-2014/230807, tot wijziging van de Regeling subsidieplafond StAB in verband met de vaststelling van het plafond voor 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2014 Staatscourant 2014, 30431 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (14 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 13 oktober 2014, nr. IenM/BSK-2014/222292 houdende wijziging van de Regeling tarieven Kadaster (jaarlijkse aanpassing tarieven)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-10-2014 Staatscourant 2014, 28779 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (7 kB)

  Regeling van de Minister van Infrastructuur en Milieu van 13 oktober 2014, nr. IENM/BSK-2014/208633, houdende wijziging Regeling standaarden ruimtelijke ordening 2012 in verband met de digitale beschikbaarstelling van welstandsnota’s

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-10-2014 Staatscourant 2014, 29124 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (27 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu, van 17 juni 2014, nr. IENM/BSK-2014/40689, houdende een wijziging van de Regeling externe veiligheid buisleidingen waarmee het Besluit externe veiligheid buisleidingen van toepassing wordt op buisleidingen voor het transport van andere chemische stoffen dan aardgas en aardolieproducten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-06-2014 Staatscourant 2014, 16955 Ministerie van Infrastructuur en Milieu
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 8 april 2014, nr. DGNR-PDJNG/14059492, houdende wijziging van de Regeling herverkaveling in verband met de herinrichting Midden-Groningen, blok 2

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  15-04-2014 Staatscourant 2014, 10602 Ministerie van Economische Zaken
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (12 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 27 januari 2014, nr. DGNR-PDJNG/14001844, houdende wijziging van de Regeling herverkaveling in verband met de ruilverkaveling Over Betuwe Oost, de herinrichting Haren en de ruilverkaveling Rijssen; blok Rijssen-West

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-01-2014 Staatscourant 2014, 2137 Ministerie van Economische Zaken