Uw zoekopdracht heeft 5 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 18 december 2014, kenmerk 580388, houdende wijziging van de vergoeding van een gedragsverklaring aanbesteden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37950 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Minister van Veiligheid en Justitie van 3 juli 2014, nr. 535010, houdende de vaststelling van het prijsbeleid van het Nederlands Forensisch Instituut (Besluit Prijsbeleid NFI).

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-07-2014 Staatscourant 2014, 19513 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Economische Zaken van 1 juli 2014, nr. WJZ / 14105816, tot aanwijzing van een ambtenaar op grond van de artikelen 8.15 en 8.31 Wet dieren (Besluit aanwijzing ambtenaar Wet dieren)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  04-07-2014 Staatscourant 2014, 19260 Ministerie van Economische Zaken
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (42 kB)

  Voorhang wijziging Besluit van 00 MAAND 2014, houdende wijziging van het Besluit eigen bijdrage rechtsbijstand en het Besluit vergoedingen rechtsbijstand 2000 in verband met de invoering van enige maatregelen in het kader van de stelselvernieuwing gesubsidieerde rechtsbijstand

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  09-05-2014 Staatscourant 2014, 13261 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Beleidsregel van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 5 februari 2014, 2014-0000015709, tot wijziging van de Beleidsregel boeteoplegging Wet arbeid vreemdelingen 2013 naar aanleiding van de inwerkingtreding van de Wet van 25 november 2013 inzake herziening van de Wet arbeid vreemdelingen (Stb. 499)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  14-02-2014 Staatscourant 2014, 4007 Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid