Uw zoekopdracht heeft 23 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (1 kB)

  Regeling van de Minister van Veiligheid en Justitie van 18 december 2014, kenmerk 580388, houdende wijziging van de vergoeding van een gedragsverklaring aanbesteden

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  31-12-2014 Staatscourant 2014, 37950 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Aanzegging ex artikel 3a, tweede en vijfde lid, van de Gerechtsdeurwaarderswet

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-12-2014 Staatscourant 2014, 37228 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 8 december 2014, nr. DCV/RL-1540/2014 tot aanwijzing van posten bevoegd tot het in ontvangst nemen van aanvragen voor reisdocumenten en identiteitskaarten

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  19-12-2014 Staatscourant 2014, 36691 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (16 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 10 december 2014, 173/2014, tot vaststelling van een subsidieplafond en beleidsregels voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Gedetineerdenbegeleiding 2015–2016)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  18-12-2014 Staatscourant 2014, 36426 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (3 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 18 november 2014, nr. 585056, houdende toekenning van een vaste vergoeding per maand aan de voorzitter van de Adviescollege Verloftoetsing tbs (Vergoedingsbesluit voorzitter Adviescollege Verloftoetsing tbs)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-12-2014 Staatscourant 2014, 33969 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 12 november 2014, nr. 576681, tot vaststelling van de kostprijzen van Halt-modules voor de samenstelling van verschillende Halt-afdoeningen (Kostprijsregeling Halt 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  01-12-2014 Staatscourant 2014, 33972 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (10 kB)

  Besluit van de Minister van Buitenlandse Zaken van 21 oktober 2014, nr. MinBuZa-2014.619824, tot vaststelling van beleidsregels en een subsidieplafond voor subsidiëring op grond van de Subsidieregeling Ministerie van Buitenlandse Zaken 2006 (Verlenging Gedetineerdenbegeleiding 2012–2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  29-10-2014 Staatscourant 2014, 30374 Ministerie van Buitenlandse Zaken
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, van 2 oktober 2014, kenmerk 548420, houdende vaststelling van normbedragen ten behoeve van de vaststelling van de uitkering bureau jeugdzorg (Regeling normbedragen jeugdzorg 2014)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-10-2014 Staatscourant 2014, 30149 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (4 kB)

  Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 1 oktober 2014, nr. 556717, houdende toekenning van een vaste vergoeding per maand aan de leden van de Landelijke adviescommissie plaatsing longstay forensische zorg (Vergoedingenbesluit Landelijke adviescommissie plaatsing longstay forensische zorg)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-10-2014 Staatscourant 2014, 28456 Ministerie van Veiligheid en Justitie
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (5 kB)

  Regeling van de Minister van Economische Zaken van 19 september 2014, nr. WJZ/14139301, tot wijziging van de Regeling kosten aftappen en gegevensverstrekking

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-09-2014 Staatscourant 2014, 27090 Ministerie van Economische Zaken