Uw zoekopdracht heeft 34 resultaten opgeleverd

Email iconAbonneren op deze zoekvraag Toon filters
 1. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (23 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2014, nr. VO/BZO/705505, tot wijziging van de Regeling Leerplusarrangement VO, Nieuwkomers VO en eerste opvang Vreemdelingen 2009 in verband met het verlengen van het Leerplusarrangement VO

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 37568 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 2. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (8 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2014, nr. VO/696224, houdende wijziging van de Regeling InnovatieImpuls Onderwijs in verband met een verlenging van de effectmeting met één jaar

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  30-12-2014 Staatscourant 2014, 36790 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 3. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (15 kB)

  Beleidsregel van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 12 december 2014, nr. VO/702283, houdende wijziging van de Beleidsregel verstrekking Loot-licentie VO in verband met naamswijziging van de beleidsregel, het wijzigen van vereiste quota en het bevorderen van meer maatwerk

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  22-12-2014 Staatscourant 2014, 36797 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 4. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (122 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 7 december 2014, nr. JOZ/696329, houdende wijziging van de Regeling regio-indeling samenwerkingsverbanden passend onderwijs PO en VO

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  16-12-2014 Staatscourant 2014, 36017 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 5. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 november 2014, nr. 686286, houdende wijziging van de Regeling versterking van functiemix leraren VO in de Randstadregio’s 2010–2012 in verband met de bekendmaking van het beschikbare bedrag aanvullende bekostiging 2015 en een aantal gemeentelijke herindelingen

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  11-12-2014 Staatscourant 2014, 35423 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 6. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (11 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 november 2014, nr. VO/F-2014/678650, tot vaststelling van de bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs voor het kalenderjaar 2015 en wijziging van de Regeling vaststelling ondersteuningsbedragen per leerling lwoo en pro, kalenderjaar 2014 (Regeling vaststelling bedragen landelijke gemiddelde personeelslast voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  27-11-2014 Staatscourant 2014, 33754 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 7. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (2 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 18 november 2014, nr. VO/F-686342, tot vaststelling van het tijdstip van inwerkingtreding van de Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  24-11-2014 Staatscourant 2014, 33706 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 8. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (20 kB)

  Regeling van de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 6 oktober 2014 nr. VO/F-2014/658845, houdende de vaststelling van de bekostiging voor de exploitatiekosten voortgezet onderwijs voor het kalenderjaar 2015 (Regeling bekostiging exploitatiekosten voortgezet onderwijs, kalenderjaar 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  20-11-2014 Staatscourant 2014, 32946 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 9. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (87 kB)

  Regeling van het College voor Toetsen en Examens van 31 oktober 2014, nummer CvTE-14.02391, houdende wijziging van de Regeling examenreglement en PTA staatsexamens VO 2015

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  13-11-2014 Staatscourant 2014, 32150 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap
 10. Besluiten van algemene strekking Download icon PDF (26 kB)

  Regeling van de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 29 september 2014, nr. PO/FenV/672589, houdende de vaststelling van de bedragen voor de materiële instandhouding van het basisonderwijs, speciaal onderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en het samenwerkingsverband samenhangend met de inrichting van de ondersteuningsstructuur voor het jaar 2015 en de vaststelling van het bedrag per formatieplaats voor de bekostiging van de materiële voorzieningen voor de instandhouding van rijdende scholen voor het jaar 2015 (Regeling vaststelling bedragen programma's van eisen basisonderwijs, (v)so en bekostiging materiële instandhouding samenwerkingsverbanden PO en VO voor het jaar 2015)

  Datum publicatie Jaargang en nummer Organisatie
  08-10-2014 Staatscourant 2014, 28159 Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap